<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Servicedesk & support

Med IT-support från vår Servicedesk är du garanterad hjälp, oavsett när du behöver den.

TeleComputings Servicedesk tar inte semester och stänger aldrig av telefonen. Hos TeleComputing är det en SPOC (Single Point Of Contact) som sköter alla dina supportbehov på ett enkelt och överskådligt sätt.

Hos oss jobbar nästan 80 entusiastiska medarbetare med endast ett mål för ögonen: Att lösa våra användares små och stora IT-frågor i vardagen. Vi har öppet 24 timmar om dygnet, hela året och kan ge dig assistans vid alla tekniska utmaningar som dina användare skulle kunna ställas inför.

All IT-support sker på svenska, men vi har även norsktalande och engelsktalande personal.

Är du kund och behöver hjälp?
Ring +46 (0)8 559 105 00 eller mejla till support@telecomputing.se

Med vår servicedesk får du:

Referenser

Våra kundreferenser

Våra kunder utgör ett representativt urval av det nordiska näringslivet. Idag sköter vi IT-driften för bland annat stora privata hälsoföretag, företag inom rådgivning, revision och advokattjänster, offshore och shipping, bygg och anläggning, finans, försäkring och egendom.

Vi har även många kunder inom hälsa och sjukvård, industri, handel, detaljhandel samt bland en rad olika organisationer, förbund och föreningar.

Detta ger oss unik kunskap och kännedom om IT-drift för olika behov – kunskap som kommer dig till godo i form av ständigt bättre och mer innovativa lösningar för säker, effektiv och enkel IT-drift. Dessutom kan du räkna med en väsentlig minskning av dina IT-driftkostnader.

Kundcase Bättre med Molntjänster

Intresserad av våra tjänster inom IT-support?

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan göra din IT-vardag enklare!  
Är du kund och behöver hjälp?  Klicka här!