<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
Managed services

Vi tar hand om er IT-infrastruktur - enkelt och kostnadseffektivt.

Genom våra molntjänster tar vi ansvar för driften av dina program och data från våra datacenter. Många av våra kunder önskar även att vi tar ansvar för lokal hårdvara och maskinvara.

Vi har därför utvecklat ett antal tjänster (Managed Services) som gör att vi kan ta hand om driften av dina datorer, surfplattor, nätverk och annan lokal infrastruktur, så att vi kan ta ansvar för driften av din totala IT-miljö.
Resultatet är under alla omständigheter enklare IT.

Kontakta oss

Enklare IT - enklare vardag

Managed Services-tjänster

Managed Client 
Med Managed Client tar TeleComputing det totala ansvaret för driften av dina datorer. Denna tjänst innebär att vi:
– Förvaltar maskinpark
– Garanterar säker drift
– Uppdaterar licenser
– Uppgraderar programvara
– Utför support
– Konfigurerar användare
– Och gör allt annat
Enklare kan det inte bli. Managed LAN

TeleComputing Managed LAN ger alla anställda snabb och säker åtkomst till nätverket. Tjänsten omfattar all konfiguration och säkerställer att samtliga lokalt installerade switchar är korrekt installerade. Vi utför bland annat:
– Lokal installation av nätverksutrustningen
– Konfiguration av utrustningen

– Säkerhetskopia av konfigurationen
– Övervakning och drift av utrustningen 

Managed WLAN

TeleComputing Managed WLAN ger dina anställda snabb och säker trådlös åtkomst till internet samtidigt som gäster har separat internetåtkomst via det trådlösa nätverket.

– Levereras med två olika nätverk (SSID) som standard
– Du väljer själv namn på nätverken
– Gästnätverk
 separerat från företagets internet
– Statiska eller dynamiska säkerhetsmekanismer
– Används för säker åtkomst till mobila enheter
– Icke-auktoriserade åtkomstförsök loggas och användare utestängs för en tidsperiod.
Tryck på knappen för att ladda ner checklistan: Så väljer du rätt IT-leverantör

Mobile Device Management

Vill du ha åtkomst till företagets programvara och data från din iPad, surfplatta, smarttelefon och liknande? Med TeleComputings MDM-tjänster sköts detta på ett säkert och enkelt sätt. Vi ser till att användare på språng har tillgång till intranät, e-post och filer samtidigt som all data är skyddad och krypterad.

– Standardiserad policy
– Användare kan själv enkelt registrera enheter
– Lättfattlig och överskådlig administration av alla enheter

Standardfunktioner:
– Radering av innehåll
– Spärra enheter 

– Hitta stulna enheter
– Fast pris per månad

TeleComputing Stockholm datorskärm


TeleComputing Skype for business
Detta är en utökad version av Microsoft Skype som samordnar all kommunikation med direktmeddelanden, möten, röstsamtal från dator till dator och vanlig telefoni. Allt finns samlat i det vanliga Skype-gränssnittet och ger dig en komplett och flexibel lösning för hela företagets kommunikationsbehov.

– Sömlöst integrerad med Outlook-kalender och mobiltelefon samt VoIP
– Status för alla kollegor och registrerade samarbetspartner
– Möjlighet att bjuda in både interna och externa till samma konferens
– Upp till fem simultana HD-videokanaler för ett och samma möte
– Kan utökas med SIP-tjänst 

Våra kundreferenser

Våra kunder utgör ett representativt urval av det nordiska näringslivet. I dag sköter vi IT-driften för bland annat stora privata hälsoföretag, företag inom rådgivning, revision och advokattjänster, offshore och shipping, bygg och anläggning, finans, försäkring och egendom.

Vi har även många kunder inom hälsa och sjukvård, industri, handel, detaljhandel samt bland en rad olika organisationer, förbund och föreningar.

Detta ger oss unik kunskap och kännedom om IT-drift för olika behov – kunskap som kommer dig till godo i form av ständigt bättre och mer innovativa lösningar för säker, effektiv och enkel IT-drift. Dessutom kan du räkna med en väsentlig minskning av dina IT-driftkostnader.

Kontakta oss!

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan göra din IT-vardag enklare!