<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
IT-konsulttjänster

Vi hjälper våra kunder lyckas med sina projekt och IT-lösningar.

Rådgivning på en taktisk till strategisk nivå är många gånger en förutsättning att träffa rätt med sina investeringar. Vi hjälper våra kunder att se vilka verksamhetsfördelar som finns med ny teknik och att förbereda samt planera för hur organisationen ska kunna ta emot det nya. Vi bistår även med nyttokalkyler och business-case kopplat till IT-investeringar.

Inom området IT Management är vi naturligtvis extra starka när det kommer till molntjänster och IT-outsourcing, men vi är inte begränsade till endast det. Vi har även kompetens inom andra rådgivningsområden.

Ladda ner Whitepaper Proaktiva CIOn

Strategi & genomförande

Projektledning

En nyckelfaktor i alla former av projekt är att de leds på ett bra sätt, mot de uppsatta målen och enligt de förutsättningar man tilldelats. På TeleComputing har vi därför ett stort fokus på att säkra att vår metodik ständigt utvecklas och att vårt genomförande av projekt hela tiden granskas och utvärderas. Vår projektmetodik är väl beprövad och bygger på PPS/Prima och har utvecklat i mer än 1200 migreringsprojekt.

När en idé ska realiseras innebär det nästan alltid en förändring, stor eller liten. Bästa vägen att genomföra det är att driva det som ett projekt med kvalificerad ledning och uppföljning. Många gånger är det hur väl organisationen stöttas med förändringsledning som avgör hur lyckat projektet upplevs.

Vi levererar årligen flera hundra projekt så vi har en väldigt god uppfattning om vad som krävs för att just ditt projekt också ska bli lyckat. 

Teknikspecialister
Naturligtvis blir ingen teknisk lösning lyckad utan att det finns teknisk kompetens i både rätt mängd och av rätt sort. På TeleComputing säkrar vi alltid att vår personal har aktuell kompetens genom både externa certifieringar och interna utbildningar.Våra tekniskspecialister täcker våra kärnområden, varav några exempel är molntjänster, nät, klienthantering, operativsystem och säkerhet.

Varför TeleComputing?
På TeleComputing tar vi ansvar för vad vi levererar. Vi vet att våra utredningar, förstudier, projekt och uppdrag måste kunna driftas och förvaltas över tid på ett effektivt sätt. Allt som oftast är det vi själva som förvaltar våra kunders IT och det ger en extra dimension till kvalitetssäkringen av våra projektleveranser.

TIPS! Ladda ner vår kostnadsfria rapport:

Förändringsledning_digitalisering_Ladda ner knapp 

Våra kundreferenser

Våra kunder utgör ett representativt urval av det nordiska näringslivet. I dag sköter vi IT-driften för bland annat stora privata hälsoföretag, företag inom rådgivning, revision och advokattjänster, offshore och shipping, bygg och anläggning, finans, försäkring och egendom.

Vi har även många kunder inom hälsa och sjukvård, industri, handel, detaljhandel samt bland en rad olika organisationer, förbund och föreningar.

Detta ger oss unik kunskap och kännedom om IT-drift för olika behov – kunskap som kommer dig till godo i form av ständigt bättre och mer innovativa lösningar för säker, effektiv och enkel IT-drift. Dessutom kan du räkna med en väsentlig minskning av dina IT-driftkostnader.

Kontakta oss!

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan göra din IT-vardag enklare!