<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan
Vision & värderingar 

Vår vision och våra värderingar är mer än bara vackra ord. De utgör vår strategi, vår inspiration och vår målsättning.

Vår vision är: "Helping customers create business value through IT."

Genom att kontinuerligt utveckla bättre och mer användarvänliga molntjänster skall vi erbjuda företag och organisationer IT-drift som är kostnadseffektiv, flexibel och framtidsanpassad.

TeleComputing skall vara känd som specialisten inom professionell, molnbaserad IT-drift i Norden. Våra medarbetare skall kännetecknas av våra värdeord: driv, inspiration, närhet och kvalitet.

VÄRDERINGAR:
TeleComputing arbetar efter fyra värdeord som finns med oss i allt vi gör.

Närhet.jpg

Närhet


Inom TeleComputing arbetar vi nära och proaktivt med våra kunder och samarbetspartners. Vi lyssnar, förstår och ger råd. Vi har en inkluderande företagskultur som ger stark tillhörighetskänsla och ansvarskänsla. Vårt samarbete och samspel, externt och internt, kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt.

Inspiration.jpg

Inspiration

Inom TeleComputing brinner vi för vårt arbete och bjuder på oss själva. Vi delar och sprider vår kunskap. Vi stimulerar varandra till «lite mer» och «lite bättre» – varje dag. Vårt kontinuerliga arbete för förbättring kännetecknas av att vi är lösningsorienterade och vågar tänka nytt.

Driv.jpg

Driv


Inom TeleComputing sätter vi ambitiösa mål. Vi vågar sätta höga krav på oss själva och på varandra. Vi vill vara bäst på allt vi gör. Vår vinnarvilja kännetecknas av laganda, prestation, uppmärksamhet och uthållighet.

Kvalité.jpg

Kvalitet

Inom TeleComputing är vi lyhörda för förväntningar. Vi tar ansvar och levererar det vi har lovat. Vi är professionella och lönsamhetsinriktade gentemot både våra kunder och oss själva. Våra lösningar gör IT enkelt och skapar mervärde för våra kunder.

 

Policy summary:

POLICY:
Delivery of IT-Services with Information Security, Quality and Environmental Sustainability in all activities, and act according to legislation and contracts.
- Safeguarding confidentiality, integrity and availability of customer and personal information.
- Managed processes with continual improvement to enhance customer satisfaction and company profits.
- Manage and reduce environmental impact.

Whistleblowing
TeleComputing employees, customers, suppliers and others can use our whistleblowing process  to prevent and identify illegal and/or unethical violation of company policies/rules, national laws, regulations, or threat to public interest/national security, fraud and corruption. Any concerns shall be addressed to our company attorney. The whistleblower can, if requested, remain anonymous.

TeleComputing attorney:
Advokat Jon Schultz
Mobile: (+47) 91 70 75 00
Email: js@advokatsenteret.no

Address: PB 323, N-1301 Sandvika

Vision & Värd, ISO_9001_ISO_14001_ISO_IEC_27001_COL_NO.gifSTYRNINGSSYSTEM:
TeleComputing har valt att använda ISO 9001/27001/14001 som standarder för de styrningssystem som koncernen använder. Styrningssystemet blir kontinuerligt reviderat och certifierat av Det Norske Veritas .

Kontakta oss!

Har du frågor eller vill komma i kontakt med oss?