<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan
om oss

Europas största och modernaste plattform för molntjänster.

TeleComputing har stor erfarenhet av molntjänster, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet, med vilken vi hjälper kunder att utnyttja morgondagens lösningar. Vårt motto är ”Every challenge needs a partner”, så oavsett vilken utmaning kunden står inför, ska de veta att TeleComputing är en partner att lita på. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå något gemensamt och möjligheterna som ligger i utveckling och förändring. Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change. 

Med våra tjänster får små och medelstora företag tillgång till IT med en kvalitet och säkerhet som normalt är undantaget stora internationella företag. Vi har ca 1100 anställda på 11 orter i 4 länder och över 2000 kunder i Norden, med huvudkontor i Stockholm.

all logo_NY.jpg

about-icon1.png
Vision och värderingar

Detta är vår strategi, vår inspiration och vårat mål.

Läs mer
about-icon2.png
Koncernen

Nordens ledande leverantör av molntjänster.

Läs mer
about-icon3.jpg
Koncernledningen

Detta är koncernledingen  i TeleComputing AS.

Läs mer
about-icon4.jpg
Ledningsgruppen

Detta är ledningsgruppen i TeleComputing Sweden AB.

Läs mer
Koncernen

Pionjärerna

TeleComputing är en äkta pionjär från den innovativa och revolutionerade tiden då internet vände upp och ned på alla företagsmodeller. Idén om att vi skulle hantera företagens IT-drift via internet var för de flesta något som nästan var i närheten av science fiction på den tiden.

I efterhand ser vi hur revolutionär denna idé egentligen var. TeleComputing var de första i världen med att erbjuda ASP-tjänster (Application Service Provider). Sedan 1997 har vi etablerat oss som specialister inom professionella molntjänster i Norden.TeleComputing skall inte vara bäst på allt inom IT. Men vi skall vara bäst på det vi arbetar med vilket är centraliserad IT-drift och nätbaserad programvarudistribution om man uttrycker det i lite mer tekniska termer. Detta har vi bevisat sedan långt före millennieskiftet och vi kan idag säga att vi är den främsta fackspecialisten inom molnbaserad IT-drift för den professionella marknaden i Norden.

Karriär

Är du en "TeleComputing-person"?

Telecomputing Karriär Matsal

Inom TeleComputing vill vi alltid komma i kontakt med likasinnade. Personer som delar vår entusiasm och vårt intresse för molntjänster och som vill vara med i arbetet att flytta gränser och sätta standarden för framtidens IT-drift, så att vi kan leverera den bästa användarupplevelsen till ännu fler företag! 

I gengäld kan vi erbjuda goda möjligheter till utveckling inom Nordens ledande specialistverksamhet inom molntjänster. Vi kan garantera en stimulerande och spännande arbetsvardag tillsammans med duktiga och dedikerade kollegor samt goda utvecklingsmöjligheter inom företaget. 

Kontakta oss!

Kontakta oss för en diskussion om hur vi kan göra din IT-vardag enklare!