<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

Pressmeddelanden

juni 26, 2017
By:

TeleComputing säljer konsultföretaget Kentor till europeisk IT-jätte

TeleComputing har tecknat ett avtal som innebär att Sopra Steria förvärvar IT konsultföretaget Kentor med 330 medarbetare och verksamhet i Stockholm, Göteborg och St. Peterburg. Kentor är sedan 2007 ett fristående företag inom TeleComputing koncernen. Genom försäljningen renodlar och stärker TeleComputing sitt strategiska fokus på kärnverksamheten.

Vi upplever att detta är en mycket positiv affär för alla parter. Kentor som är ett mycket starkt och välrenommerat konsultföretag blir en del av ett internationellt företag med väldigt lik inriktning, värderingar och affärsverksamhet. Och TeleComputing som är en ledande nordisk aktör inom flexibla och skalbara hybrida molntjänster, kan renodla den strategiska affärsutvecklingen med fokus på både befintliga och nya marknader, säger Terje Mjøs, CEO TeleComputing.

Kentor erbjuder tjänster inom digital transformation, systemintegration, systemutveckling och IT-rådgivning. Företaget grundades redan 1983 och har över tid haft en mycket stabil tillväxt och god lönsamhet. Sedan 2007 är Kentor ett bolag inom TeleComputingkoncernen.

– Det känns som det finns många fördelar med denna sammanslagning, inte minst för att Kentor nu får en mer naturlig hemvist och resurser för att fortsätta öka vår marknadsandel i Sverige. Som extra bonus får vi access till en internationell marknad till fördel för både för våra kunder och medarbetare. Jag upplever att vi har väldigt många gemensamma nämnare och värderingar med Sopra Steria och att vi kompletterar varandra väl i affär och kultur, säger Fredrik Arbman, VD på Kentor. 

- Det föreslagna förvärvet kommer väsentligt att stärka Sopra Sterias positionering i Sverige och öka vår framtida tillväxt i regionen. Som ett av Norges ledande konsultföretag har det varit en naturlig tillväxtambition för oss att stärka oss på Skandinaviens största marknad. Vi är övertygade om att vi har funnit den rätta, kompletterande partnern i Sverige och Skandinavien, och vi ser fram emot att teama ihop oss med Kentor, säger Kjell Rusti, CEO för Sopra Steria Scandinavia.

Den föreslagna transaktionen är avhängd nödvändiga offentliga godkännanden. Vid ett godkännande kan Sopra Steria konsolidera Kentor i sina räkenskaper under andra halvåret 2017.  

För mer information, kontakta:
TeleComputing                       Terje Mjøs, CEO                       +47 915 06 570                   www.telecomputing.com             Sopra Steria                            Kjell Rusti, CEO Scandinavia  +47 908 26 026                   www.soprasteria.com/en         Kentor                                      Fredrik Arbman, VD, tel:        +46 70 896 50 60                www.kentor.se

Leave a comment

Your email-1 address will not be published.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har stor erfarenhet av molntjänster, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet, med vilken vi hjälper kunder att utnyttja morgondagens lösningar. Vårt motto är ”Every challenge needs a partner”, så oavsett vilken utmaning kunden står inför, ska de veta att TeleComputing är en partner att lita på. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå något gemensamt och möjligheterna som ligger i utveckling och förändring. Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change. Vi har ca 1100 anställda på 11 orter i 4 länder och över 2000 kunder i Norden.