<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

Pressmeddelanden

augusti 25, 2017
By:

TeleComputing levererar e-arkiv till Capio

TeleComputing har tecknat ett femårigt avtal med vårdföretaget Capio. Avtalet gäller en komplett e-arkivslösning vilket bland annat innebär att befintlig patientdata bevaras i digitalt, arkivbeständigt format.

Bild/Fotograf: Alexander Ruas/Capio

Capio är ett av Europas ledande privata vårdföretag med över 12 000 medarbetare i fem länder. Företaget investerar nu i en e-arkiveringstjänst anpassad för hälso- och sjukvården med avsikt att möjliggöra en konsolidering av koncernens vårdsystem och samtidigt säkra befintligt patientdata.

– Vi kände till att TeleComputing tidigare har levererat e-arkiv till större vårdenheter och organisationer. Efter en upphandlingsprocess som pågick under en längre tid valde vi att gå vidare med TeleComputing som är en erfaren leverantör av IT tjänster till vårdbranschen, säger Victoria Bohlin, CIO på Capio Group.

Hälsa och sjukvårdsbranschen har länge haft ett behov av att digitalisera och arkivera patient- och journalinformation. Capio är en av de som efter flera års förvärvsstrategi haft problem med ett stort antal journaldatabaser och vårdsystem, som alla i praktiken skulle kunna ha information om en och samma patient.

– Absolut, detta är ett stort problem, inte bara hos oss. Med de digitaliserings- och utvecklingsbehov vi har kommer antalet traditionella vårdsystem att konsolideras vilket innebär att vi behöver ställa av ett stort antal system och överföra informationen in i ett e-arkiv. Informationen kommer finnas tillgänglig i realtid för behörig personal om och när det finns behov men på ett enklare och över tid mer hållbart sätt, fortsätter Victoria Bohlin.

Johan Magnusson, tf VD på TeleComputing, ser stora möjligheter med e-arkivstjänsten framöver:

– Vi vet att detta är ett eftersatt område och behovet är stort i både offentlig sektor och hos privata vårdaktörer som har ett behov av konsolidering eller som gör ett journalsystemsbyte. Att vi nu får förmånen att leverera detta till Capio är givetvis en stor framgång och vi är övertygade om att det kommer ge oss positiva effekter på marknaden, säger Johan Magnusson, tf VD på TeleComputing.

För mer information, kontakta:

Johan Magnusson, tf VD TeleComputing Sweden AB.
E-post: johan.magnusson@telecomputing.se, tel: +46 733 411 806

 

Om TeleComputing
TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden. TeleComputing hjälper företag och organisationer att skapa verkligt affärsvärde genom IT. Genom att kontinuerligt utveckla bättre och mer användarvänliga molntjänster kan vi erbjuda våra kunder IT-tjänster som är kostnadseffektiva, flexibla och framtidsanpassade. Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 3 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö). För mer information se www.telecomputing.se.

Leave a comment

Your email-1 address will not be published.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har stor erfarenhet av molntjänster, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet, med vilken vi hjälper kunder att utnyttja morgondagens lösningar. Vårt motto är ”Every challenge needs a partner”, så oavsett vilken utmaning kunden står inför, ska de veta att TeleComputing är en partner att lita på. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå något gemensamt och möjligheterna som ligger i utveckling och förändring. Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change. Vi har ca 1100 anställda på 11 orter i 4 länder och över 2000 kunder i Norden.