<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

juli 8, 2018
By:

TeleComputing köper Keystep

TeleComputing har tecknat ett avtal om att köpa det norska It-företaget Keystep, och stärker nu satsningen inom säkerhet, rådgivning och molnlösningar.

-Genom uppköpet stärker vi våra tjänster inom säkerhet, rådgivning och molntjänster inklusive migrering till molnet. Med Keystep i laget tar vi också en position inom kompetensområden som Oracle, Open Source och applikationsdrift, säger koncernchef Terje Mjös.

-Keystep är en attraktiv verksamhet och med en god matchning till TeleComputing. De har visat på god tillväxt, de har rätt kompetens och en fin kundportfölj med nöjda kunder. Våra respektive kunder kommer få en ännu bättre partner för sin digitala transformation, säger Mjös.

Keystep har flera kunder från offentlig sektor i sin portfölj och har kunder inom branscher som media, bank och finans, olja och gas samt livsmedelsindustrin. Keystep har också en egen säkerhetsenhet som erbjuder övervakning, rådgivning och utbildning för kundernas säkerhetsbehov.

-Detta är fördelar som vi kan nyttja och vidareutveckla tillsammans med Keystep, och vårt säkerhetserbjudande blir en viktig konkurrensfördel i en värld där hotbilden stadigt ökar, säger Mjös.

TeleComputing och Ketstep kommer tillsammans ha en kompetens och erfarenhet från samarbete med en stor och bred kundmassa, som blir svår att slå för konkurrenterna. Detta kommer existerande och nya kunder till de båda företagen till godo.

Verkställande direktör i Keystep, Svein R. Bergsli, säger att uppköpet är bra för kunderna och Keysteps personal.
– Vi är särskilt glada för att bli en del av TeleComputings satsning på molntjänster, säkerhet och rådgivning.

-Våra kunder uppskattar våra tjänster, men de efterfrågar stadigt ett breddare tjänsteerbjudande och fler valmöjligheter. Vi valde TeleComputing, på grund av att de har en stark position i Norge och Sverige, en stark kompetensmiljö på hybrida molntjänster och rådgivning samt att de kompletterar våra tjänster och ambitioner på ett bra sätt, säger Bergsli.

Bergsli understryker att den ökade efterfrågan på molntjänster är en viktig faktor för samgåenden mellan TeleComputing och Keystep. – Investeringarna i molntjänster ökar kraftigt, också i Norge. Kunderna ser att molnlösningar kan vara komplexa, och behöver god rådgivning på vägen. Vi ser stora fördelar med att gå samman med TeleComputing och gemensamt kunna erbjuda en stor kompetensmiljö på det marknaden efterfrågar i allt större grad- nämligen expertkompetens på hybrida molntjänster, säkerhet och applikationsdrift, säger Bergsli.

År 2017 omsatte Keystep 125 miljoner NOK, har 72 anställda och kontor i Oslo.
Avtalet är inte slutligt förrän Konkurransetillsynet har godkänt transaktionen. Köpeskillingen är inte angiven.

Om Keystep
Keystep levererar drift av molntjänster, migrering till molnet, säkerhetstjänster och rådgivning. Företaget etablerades 2007, och har kompetens på både Microsoft, VMware, Apple, Linux/Open Source, nätverk och säkerhet.

För mer information, se www.keystep.no

Kontaktpersoner
TeleComputing: Koncernchef Terje Mjøs, tlf. +47 900 34 159
Keystep: Verkställande direktör Svein R. Bergsli, tlf. +47 480 12 402

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande lösningar inom IT-drift, molntjänster, outsourcing och SaaS-tjänster (Software as a Service). Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 3 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö).