<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

Pressmeddelanden

maj 29, 2017
By:

TeleComputing köper Doorway AS

TeleComputing har ingått ett avtal om att köpa Doorway AS, ett IT-företag som levererar molntjänster, digitalisering och IT-driftslösningar för kunder i SMB marknaden på Sørlandet i Norge

Doorway är ett snabbt växande företag med huvudverksamhet i Arendal och har sedan starten år 2002 utvecklat sig till att vara en framgångsrik IT-driftsleverantör med specialkompetens inom hybrida IT-lösningar på Sørlandet. Företagets kundportfölj består av närmare 400 kunder som helt eller delvis har lagt över sin drift till Doorway. Företaget omsatte cirka 120 MNOK under 2016.

Uppköpet av Doorway är en del av TeleComputings ambitiösa tillväxtstrategi – som innebär fortsatt geografisk expansion i Skandianvien med en tydligare närvaro på Sørlandet, vilket förstärker TeleComputings position inom SMB segmentet och vidarutvecklar koncernens existerande vertikala tjänsteutbud inom hybrida molntjänster.

Affären innebär att Doorway blir en del av TeleComputing. Doorways existerande och nya kunder kommer i och med affären att kunna dra nytta av TeleComputings hela tjänsteutbud och kompetens.

Efter uppköpet kommer TeleComputing-koncernen ha en årlig omsättning på 1,8 miljarder NOK med cirka 1 000 medarbetare, varav närmare 350 medarbetare i Norge.

– TeleComputing har under en längre period haft en bra dialog med Doorway. Doorways marknadsnärvaro på Sørlandet och dess kompetens inom hybrida molntjänster är ett komplement till TeleComputings redan starka position inom området. Detta samtidigt som Doorways kunder nu kan dra nytta av den breda tjänsteportfölj som TeleComputing-koncernen erbjuder marknaden. Det finns därför en mycket god anledning att genomföra affären, säger Terje Mjøs, koncernchef i TeleComputing.

– Det här innebär klara fördelar för våra kunder – tillsammans med TeleComputing kommer vi att kunna bygga vidare på vår starka position på Sørlandet. TeleComputings bredare tjänsteportfölj ger oss möjlighet att erbjuda en bättre service till våra befintliga och nya kunder. Det är speciellt TeleComputings storlek, position inom molnbaserade tjänster och nära samarbete med Microsoft som gör att vi kan erbjuda kunderna ett ökat mervärde. Doorway har under de senaste åren sökt efter en större partner för att befästa vår position på Sørlandet och TeleComputing var det naturliga valet, säger Martin Tan, CEO i Doorway.

Martin Tan går in i en ny roll som Chef Region Syd (Regionsdirektør Sør) i TeleComputing Norge.

Transaktionen sker under förutsättning att den godkäns av norska myndigheter.

För mer information, kontakta:
Terje Mjøs, konsernchef TeleComputing
Tel: +47 900 34 159

Martin Tan, VD Doorway AS,
Tel: +47 907 59 320

 

Leave a comment

Your email-1 address will not be published.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har stor erfarenhet av molntjänster, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet, med vilken vi hjälper kunder att utnyttja morgondagens lösningar. Vårt motto är ”Every challenge needs a partner”, så oavsett vilken utmaning kunden står inför, ska de veta att TeleComputing är en partner att lita på. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå något gemensamt och möjligheterna som ligger i utveckling och förändring. Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change. Vi har ca 1100 anställda på 11 orter i 4 länder och över 2000 kunder i Norden.