<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

GDPR

maj 22, 2018
By:

Nya personuppgiftsregler i samband med GDPR: Identifiera er osorterade data

Inom kort börjar GDPR träda i kraft vilket innebär nya skyldigheter för företag och nya rättigheter för användarna. De flesta företag har stora mängder data och hanterar dessutom personuppgifter. Upplever du att ni har kontroll över er data? Och vad gör du när 80% av all data är ostrukturerad?

TeleComputing har lösningen: TeleComputing GDPR Personal Data Search, ett digitalt verktyg från analysföretaget Ayfie.


Identifiera er data och de personuppgifter ni hanterar

Det första företagen bör göra för att leva upp till de nya sekretessreglerna är att få en överblick över de personuppgifter ni behandlar, dataflöden och var uppgifterna finns. Detta kan göras manuellt, men kommer att kräva mycket tid och resurser, alternativt kan ni använda ett digitalt verktyg som automatiskt identifierar dessa data.

TeleComputing GDPR Personal Search hjälper er identifiera personlig information både i strukturerad och ostrukturerad data.

Få kontroll över er osorterade data

Vi vet att många av våra kunder arbetar hårt för att göra sig redo för GDPR. Samtidigt vet vi att många företag har mycket osorterade data (i filer, e-postmeddelanden, Sharepoint, etc.). Gartner uppskattar att cirka 80 procent av all företagsdata är ostrukturerad data. Med de nya personuppgiftsreglerna måste du snabbt kunna identifiera vilka personuppgifter du hanterar. För de allra flesta företag är det inte ett alternativ att manuellt granska all ostrukturerade data. Det kräver helt enkelt allt för stora resurser.

TeleComputing Personal Data Search är en smart indexeringslösning som ger er en överblick av all strukturerad och ostrukturerad data i er organisation. Detta hjälper er att hitta informationen som är själva grunden för att uppfylla sekretesskraven, såsom 72-timmarsreglen vid personuppgiftsincidenter , rätt att radera uppgifter samt dataportabilitet.

Enligt de nya reglerna har företag och organisationer kort om tid på sig att svara på användarkrav, vilket blir svårt att klara av om man manuellt går igenom datan för att hitta information om en viss person.

Genom att använda TeleComputing Personal Data Search har du en bra utgångspunkt för att städa upp och ta bort data som bryter mot de nya personuppgiftsreglerna.

TeleComputing Personal Data Search gör det enklare för ditt företag att:

  • Uppfylla kravet om rätten till tillgång genom att omedelbart hitta all indexerad data som är kopplat till en EU-medborgare. (right to access)
  • Uppfylla kravet om att information som är lagrad på en person ska kunna flyttas (data portability)
  • Uppfylla kravet om att inom 72 timar anmäla personuppgiftsincidenter efter det att överträdelsen har upptäckts. (databreach)
  • Uppfylla kravet om att få sina personuppgifter raderade (the right to be forgotten)

 

Så fungerar TeleComputing Personal Data Search:

TeleComputing Personal Data Search

Vill du ha mer information om Personal Data Search från TeleComputing?
Kontakta oss så hjälper vi dig!

KONTAKTA OSS


Läs mer: Vad är skillnaden på GDPR och PUL?

hur förberedd är du på den nya dataskyddsförordningen?

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande lösningar inom IT-drift, molntjänster, outsourcing och SaaS-tjänster (Software as a Service). Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 3 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö).