<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

Pressmeddelanden

oktober 3, 2017
By:

Conscriptor förlänger sitt avtal med TeleComputing

Journalhanteringsföretaget Conscriptor förlänger sitt outsourcingavtal och strategiska samarbete med TeleComputing. Avtalet omfattar server- och databasdrift samt kommunikation, support, och nu även säkerhetslösningen Microsoft Enterprise Mobility + Security.

Conscriptor är en av landets största leverantörer inom journalhantering och vårdadministration. Företaget har cirka 250 medarbetare över hela Sverige med huvudkontor på Orust, norr om Göteborg.

– Vi har en tydlig strategi att digitalisera vårdadministrationen inom främst svensk hälso och sjukvård. Vi har inom ramen för vårt ledningssystem utvärderat ett antal leverantörer på rent prestandamässiga kriterier, och vårt fokus har varit att hitta en aktör som tillsammans med oss kan genomföra vår digitala strategi. Vi har valt att teckna ett strategiskt avtal med TeleComputing och har höga förväntningar på vårt samarbete, säger Henric Carlsson, VD Conscriptor.

Conscriptor har varit kund hos TeleComputing sedan 2011. I samband med avtalsförlängningen införs Microsofts företagslösning EMS (Enterprise Mobility + Security) vilket ger Conscriptor möjligheten att säkra upp sin information i samband med att den nya GDPR-lagstiftningen träder i kraft i maj 2018.

– Det känns väldigt positivt att vi får förnyat förtroende från ytterligare en av våra riktigt trogna kunder inom vårdsektorn. Sedan är det givetvis roligt att Conscriptor har tagit till vara på de nya möjligheterna med vårt breda tjänsteutbud. Vi ser fram emot ytterligare en tid av gott samarbete, Johan Magnusson, tf VD TeleComputing.

För mer information, kontakta:
Henric Carlsson, VD Conscriptor
E-post: henric.carlsson@conscriptor.se, tel: +46 73-029 99 09, 

Johan Magnusson, tf VD TeleComputing Sweden AB.
E-post: johan.magnusson@telecomputing.se, tel: +46 733 411 806

Om TeleComputing
TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden. TeleComputing hjälper företag och organisationer att skapa verkligt affärsvärde genom IT. Genom att kontinuerligt utveckla bättre och mer användarvänliga molntjänster kan vi erbjuda våra kunder IT-tjänster som är kostnadseffektiva, flexibla och framtidsanpassade. Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 3 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö). 

Leave a comment

Your email-1 address will not be published.

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har stor erfarenhet av molntjänster, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet, med vilken vi hjälper kunder att utnyttja morgondagens lösningar. Vårt motto är ”Every challenge needs a partner”, så oavsett vilken utmaning kunden står inför, ska de veta att TeleComputing är en partner att lita på. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå något gemensamt och möjligheterna som ligger i utveckling och förändring. Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change. Vi har ca 1100 anställda på 11 orter i 4 länder och över 2000 kunder i Norden.