<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Nyheter

juli 15, 2018
By:

TeleComputing köper 99X: Blir en tydlig marknadsledare på hybrida IT-driftstjänster för mellanstora företag.

TeleComputing har tecknat avtal om att köpa det norska IT-företaget 99X. -Vi slår samman våra styrkor och befäster positionen som den störste IT-tjänsteleverantören i marknaden för mellanstora företag i Norden, säger koncernchef Terje Mjøs.

-99X har en attraktiv verksamhet. De har god tillväxt och en stark kundportfölj. 99X passar gott med TeleComputing, både med tanke på verksamheten och de anställda. Vi blir tillsammans en ännu bättre partner för kundernas vidareutveckling av sin IT-plattform, säger Mjøs.

99X nyttjar i princip samma tekniska plattform som TeleComputing, och har flera kunder från den offentliga sektorn i sin portfölj. I tillägg har 99X en operativ plattform som är mer anpassad för kunder med en något mer komplex IT-portfölj än vad TeleComputing har. – Detta är fördelar vi kan nyttja och vidareutveckla tillsammans med 99X, och här ligger stora möjligheter för innovation, automatisering och självbetjäningslösningar, säger Mjøs.

TeleComputing och 99X förstärker och tydligör sin position som en «one stop shop» -leverantör för kunderna. Med 99X förstärks vår rådgivningskapacitet ytterligare, samtidigt som vi får ökad bredd på IT-infrastruktur och produkter.

TeleComputing och 99X erbjuder kunderna en unik kombination av tjänster och kompetens knutet till hybrida molnplattformar. Leveranserna bygger på mogna och välbeprövade processer och ett starkt fokus på säkerhet och compliance.

Verkställande direktör i 99X, Tone Fondevik, säger att bolagen har mycket att tillföra varandra inom It-tjänstemarknaden. Medan 99X har haft huvudfokus på kundanpassade driftleveranser till större företag i Norge har TeleComputing långt fler kunder i alla storlekar i Norge och Sverige. -Tillsammans kan vi erbjuda en solid kompetensmiljö inom hybrida molntjänster och informationssäkerhet som stärker vår samlade leveranskapacitet, säger Fondevik.

Fondevik understryker att efterfrågan på kompetens är en viktig faktor till varför TeleComputing och 99X går samman. – Det är svårt att hitta tillräckligt med personal med rätt kompetens. Vi ser stora möjligheter med att sammanslagningen   med TeleComputing för att tillsammans kunna erbjuda en bred kompetensportfölj inom det som marknaden efterfrågar i allt större grad – expertis på hybrida molntjänster.

Under 2017 hade 99X en omsättning på 175 miljoner NOK, och hade 138 anställda, varav en tredjedel i ett offshore driftcenter på Sri Lanka. Huvudkontoret ligger i Oslo, och det geografiska fokusområdet är Stor-Oslo.

Med uppköpen av Keystep och 99X, i tillägg till iBiz och Digisys som meddelats tidigare i år, kommer TeleComputing på proforma fullt år bas omsätta drygt 2 miljarder NOK och ha ca 1.000 anställda fördelat på 9 orter i 4 länder.

Avtalet är inte slutligt förrän Konkurransetillsynet har godkänt transaktionen. Köpeskillingen är inte angiven.

Om 99X
99X är en kundnära IT-driftspartner som erbjuder totalansvar för verksamheters IT-tjänster. Sedan starten 2007 har företaget hjälpt sina kunder med att nå sina affärsmål genom smartare och mer effektiv användning av IT. Från huvudkontoret i  Oslo och övervakningscentret säkerställer 138 anställda att 15.000 IT-användare i privat och offentlig sektor vid var tid har en effektiv IT-vardag. 99X har georedundanta datacenter i Norge, och er certifierade inom ISAE3402 och ISO 27001. För mer information, se www.99X.no

Kontaktpersoner
TeleComputing: Konsernchef Terje Mjøs, tlf. +47 900 34 159
99X: Verkställande direktör Tone Fondevik, tlf. +47 918 55 964

Følg oss:

TeleComputing

TeleComputing har stor erfarenhet av molntjänster, digitala samarbetsverktyg, infrastruktur och säkerhet, med vilken vi hjälper kunder att utnyttja morgondagens lösningar. Vårt motto är ”Every challenge needs a partner”, så oavsett vilken utmaning kunden står inför, ska de veta att TeleComputing är en partner att lita på. Vi tror på potentialen i att omfamna och dela kunskap, styrkan i att uppnå något gemensamt och möjligheterna som ligger i utveckling och förändring. Därför är våra kärnvärden Embrace knowledge, Achieve together och Empower change. Vi har ca 1100 anställda på 11 orter i 4 länder och över 2000 kunder i Norden.