<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan
Azure stack

Azure Stack – Styrkan i Microsoft Azure men utan att lämna Sverige.

Azure Stack är molntjänsten som i likhet med Microsoft Azure innebär både öppenhet och flexibilitet, men som är placerad i ert lokala datacenter i Sverige. 

Azure Stack skiljer sig ifrån liknande produkter eftersom er data inte lämnar Sverige. Samtidigt är lösningen garanterat konsistent med Microsoft Azure. Det innebär att de servrar och tjänster som används även kan levereras från Microsoft Azure. Med Azure Stack som en komponent i er IT-miljö får ni en fullt fungerande hybridleverans.

Tips: Läs Intervju med experten: Vad är Azure Stack?

Vilken molnstrategi har ert företag? Vi kan erbjuda er en nulägesanalys. 

Kontakta oss     Testa Azure Stack 

Mer information

Varför Azure Stack?

Som företag kan man ha en mängd olika behov som gör att det inte är möjligt att använda en molntjänst som är placerad hos Microsoft. Det kan exempelvis vara: 

Datasuveränitet
För viss typ av data kan det finnas lagkrav på var det är tillåtet att lagra den. Exempelvis: ”Dessa data får inte lagras utanför Sverige” 

Bandbreddskrav

Exempelvis: ”Vad 4:e timme måste vi flytta X GB data in i vår analysdatabas. Det tar för lång tid om vi inte har minst 10Gbit/sek.”

Efterlevnadsregler (från engelskans ”Compliance”)
Detta är krav från organisationer och myndigheter både på nationell och internationell basis. Exempelvis ”Vi har krav på oss att veta vilka personer som hanterar vår data”, eller ”Eftersom att vi är certifierade enligt ISO x behöver vi att våra leverantörer gör y.”

Kostnader
Genom olika placeringar av olika typer av data finns möjlighet att hantera olika kostnader. Exempelvis: ”Vi har viss data som har enormt hög säkerhetsklass och den datan lagras på plats X, sedan har vi andra data som har normal säkerhetsklass och den datan lagras på plats Y vilket gör att det blir en lägre kostnad för den.”

Latencykänslighet (Känslighet för nätverksfördröjningar)
Utmaningen med nätverksfördröjningar är att det inte spelar någon roll vilken bandbredd som finns tillgänglig. Nätverksfördröjningar beror ofta på avståndet mellan exempelvis databasen och själva applikationen. Lösningen är generellt att se till att applikation och databas är placerade nära varandra.

Kundcase Bättre med Molntjänster

 

 


En hybridmolnlösning med lokala datacenter i Sverige
Med Azure Stack från TeleComputing kan ni alltså enkelt flytta till molnet utan att behöva oroa er för att bryta mot någon av de regler och lagar som finns gällande hantering av data. Dessutom har vi lokal support som känner till er verksamhet och ni har samtidigt möjligheter att påverka avtal, SLA och prismodeller för att lösningen ska passa just er verksamhet.Nyfiken? Såhär gör ni:
Vi har kunder som arbetat och testat plattformen länge och vi är bland de absolut första i världen som erbjuder en produktionsfärdig Azure Stack genom våra egna lokala datacenter.

Skicka en fråga eller testa Azure Stack:

Kontakta oss    Testa Azure Stack 

all logo_Transparent.png

Kontakta oss!

Fyll i formuläret så får du hjälp av Nordens specialist på molntjänster - vi ger dig råd, tips och information anpassat efter just era behov.