<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Azure

december 5, 2017
Av:

Vilka företag har behov av Azure Stacks lokala molnlagring?

Azure Stack innebär att företag kan använda funktionerna i Azure men lagra all data i Sverige. Det löser stora problem för många branscher.

En av årets största nyheter från TeleComputing är att vi, som några av de första i världen, kan erbjuda våra kunder Azure Stack. Medan “Big Azure” är helt molnbaserat och lagrar data i datacenter runt om i världen, låter Azure Stack användarna lagra data i lokala datacenter. Lång svarstid och strikta bestämmelser har tidigare hindrat flera branscher från att använda Azure, men nu får de möjlighet att göra det precis som alla andra.

Tillhör ditt företag någon av dessa branscher?

Offentlig sektor

Den privata sektorn har länge kunnat utnyttja fördelarna med molnlösningar, men det har varit svårare att göra samma sak inom offentlig sektor.

Många känsliga uppgifter, från exempelvis vårdsektorn och sociala myndigheter, gör att den offentliga sektorn behövt lagra informationen i Sverige, och Azure har då inte varit ett alternativ. Det har lett till en mycket traditionell infrastruktur med slutna miljöer och egna datacenter. Proprietära alternativ har både varit dyra och oflexibla.

Men med Azure Stack kan man använda en hybridlösning med ett arkiv som är säkert placerat i Sverige och sedan kombinera det med flexibiliteten och möjligheterna hos Big Azure. Med andra ord öppnar Azure Stack upp för en molnrevolution inom offentlig sektor.

Läs också: Därför bör du välja en svensk molntjänst istället för eget datacenter

Bank, finans, juridik och revision
Dessa fyra branscher består av privata aktörer som måste följa strikta (men inte alltid helt tydliga) myndighetskrav för datalagring. Det råder fortfarande stor osäkerhet kring huruvida datalagring i utlandet är lämpligt, eller om all information måste lagras inom de nationella gränserna.

Med EU:s nya sekretessregler (GDPR), som innehåller krav för lagring av data inom Europeiska unionen, riskerar också företagen 20 miljoner euro i böter om de inte följer reglerna. Azure Stack ger säker lokal lagring, samtidigt som du får tillgång till de smartaste lösningarna från Big Azure.
 

Detaljhandel

Här som över allt annars är bokföringslagen viktig eftersom den omfattar stora delar av detaljhandeln. Bokföringslagen kräver att redovisningsinformation lagras i Sverige såvida du inte har speciella förutsättningar – ett problem som Azure Stack löser. Dessutom ser vi att e-handelsmarknaden omsätter 9 miljarder kronor mer 2017 än under 2016, och marknaden fortsätter bara att växa. Det finns mycket kompetens för nätbutiker i Azure, men lokala lagringskrav och problem med lång svarstid om datacentret är placerat långt bort när det är mycket som händer, har gjort det svårt att utnyttja de här resurserna.

Med Stack-versionen kan nu svenska nätbutiker använda API:er och applikationer från Big Azure, samtidigt som frontend-biten finns kvar i Sverige. Kunddata lagras lokalt och under perioder med hög aktivitet, till exempel vid populära erbjudanden, innebär den geografiskt korta vägen till datacentret att tjänsten kan hantera situationen mycket bättre.

Utvecklingsbyråer

För utvecklare är enkel skalning viktigt, och det blir mycket lättare med Azure Stack. All testning och utveckling kan göras i vanliga Azure, och sedan flyttas de nödvändiga delarna direkt till Stack utan ytterligare ändringar. Det är med andra ord en publik molnarkitektur som körs lokalt.

Läs mer om Microsoft Azure Stack här.

Industrin

Inom tillverkningsindustrin finns det många som behöver göra komplexa beräkningar snabbt, och då är svarstiden avgörande – till exempel för ritmaskiner. Frontend och backend måste ligga nära varandra för att det ska fungera optimalt. Vid dessa tillfällen kan TeleComputing sälja en separat Stack, och även hjälpa till med driften.

Dessutom är man säker från industrispionage, eftersom datan inte bara är tekniskt skyddad utan också fysiskt säker i svenska datacenter.

Andra offlinelösningar

Vissa kunder har behov av offlinelösningar men vill ändå använda molnfunktionerna i Azure. Color Line är ett bra exempel på en sådan kund. Fartygen har egna datacenter – eller en Stack – med ombord, så att molnet finns tillgängligt även på platser där det annars inte finns möjlighet till uppkoppling. Varje gång fartyget är i hamn kan det sedan hämta alla nödvändiga uppdateringar från Azure.

Sammanfattning

Azure Stack ger alltså möjlighet att enkelt följa både svenska lagar och EU-bestämmelser via lokal lagring. Genom att använda en hybrid av Big Azure och Azure Stack kan saker göras lika enkelt som det skulle ha varit om datacentrens placering inte var en parameter, oavsett om det handlar om utveckling eller daglig verksamhet. Båda versionerna kan enkelt och smidigt kombineras. Svarstid eller latens blir en icke-fråga, och även offlinelösningar är möjligt – något som många uppfattar som omöjligt via molnet.

Har du frågor om de utmaningar som finns i din bransch? Kontakta gärna någon av våra rådgivare, så tar vi reda på om Azure Stack är något för dig.

azure-

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Björn Andersson, Technical Solution Architect

Jag brinner för utbildning i allmänhet och det personliga ansvaret till utveckling i synnerhet. Som lösningsarkitekt på säljavdelningen sitter jag med hela IT-miljöer, allt från komplexa system, nätverk och moln till legacy applikationer och hantering av klientdatorer. Sedan går jag, tillsammans med kund och specialister både internt hos oss och våra leverantörer, igenom alla dessa för att hitta kreativa och bra lösningar för alla parter.