<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Digitalisering

augusti 8, 2017
Av:

Skillnaden mellan digitala och analoga affärsmodeller

För att möta digital disruption väljer fler och fler företag att gå över till en digital företagsmodell. Vad innebär det egentligen, och vad är skillnaden mot den äldre analoga varianten?

Många har säkert redan hört en del om digital disruption, men även för de som inte har det är begreppet egentligen ganska självklart. Det är ett välanvänt begrepp när man beskriver hur det digitala bryter in och påverkar mer traditionella sätt att driva verksamheter. En digital affärsmodell blir därmed en ny modell som tar mer hänsyn till digitala möjligheter och utmaningar. McKinsey påvisar att företag som går in för att digitalisera hela verksamheter kan förvänta sig att öka lönsamheten med upp till 50%. Vi kan dela in ett företags affärsmodell i fyra delar:

– Produkterbjudande (proposition value) – Vilken typ av produkt kan ni erbjuda till kunden?
– Vinst-formel – Hur använder ni ert produkterbjudande för att tjäna pengar?
– Nyckelresurser – Sitter ni på t.ex unik kompetens eller information?
– Nyckelprocesser – Vilka processer använder ni för att leverera produkten til kunden?

När alla punkterna är digitaliserade har ni en digital affärsmodell, en blandning mellan digitalt och analogt kallas för en hybridmodell.

Analog affärmodell
En ren analog affärsmodell har få eller inga digitala komponenter. Typiskt för dessa är att företaget t.ex har en hemsida, men egentligen mer för att man känner att det är en plikt än att använda det som ett viktigt verktyg i försäljnings- och marknadsföringsstrategin. Traditionella fysiska butiker eller postorderföretag faller ofta in under denna kategori. De fungerar ungefär som de gjorde innan internet kom och öppnade nya möjligheter.

En liten familjeägd affär kan fortfarande klara sig bra med en analog affärsmodell. Vill de däremot utveckla sig och nå lite längre försvåras det avsevärt om man inte tar in nya digitala hjälpmedel.

Det finns många exempel på företag som gått under för att de inte klarade av att anpassa sig till den nya vardagen; Kodak och Blockbuster är kanske de största och mest kända exemplen. Kodak förlorade huvudsakligen mot en bättre konkurrerande produkt, Blockbuster förlorade mot streamingtjänster som har en fullt digital affärsmodell.

Digital affärmodell
En 100 procent digital affärsmodell kräver också en 100 procent digital produkt, till exempel som det Facebook eller Google erbjuder. Produkten i de två nyss nämnda exemplen både distribueras via internet och det är också där man tjänar sina pengar. Detta genom digital annonsering och/eller insamling av användarinformation (en digital vinstformel). En sådan affärsmodell hade inte kunnat existera för 30 år sedan eftersom det är internet som har öppnat denna möjlighet.

Många produkter som man gärna tänker är fullt digitala, har ofta analoga element. Ett exempel på detta är Adobe, som utöver att erbjuda digital programvara också brukade sälja fysiska kopior av sina produkter. Först de senaste åren har de gått över till en SaaS-lösning, som innebär stora besparingar i produktionskostnader, och dessutom blir piratkopiering av produkterna svårare.

Hybrid-modell
Det är fortfarande inte många företag som är digitala genom alla led, därmed är det vanligast med så kallade hybridmodeller. Säljer ditt företag till exempel matvaror eller skolkläder kommer produkten dessutom aldrig kunna digitaliseras fullt ut.

Det finns ändå stora möjligheter för dessa företag att utnyttja digitala nyckelresurser, till exempel genom att använda beteendet ni observerar hos kunderna som besöker hemsidan, för att skräddarsy era produkter och annonsering.

Även företag som Amazon (om vi ska hålla oss till amerikanska giganter) verkar efter en typ av hybridmodell, eftersom hemsidan används för att sälja fysiska produkter. Ändå kan man argumentera för att produkten hos Amazon är själva marknadsplatsen, som gör det möjligt för andra att sälja fysiska produkter, i så fall är det en ren digital modell. Som du märker bjuder klassificeringens-systemet på många gråzoner.

Även små företag har mycket att tjäna på digitalisering
Digitala lösningar är som regel mer kostnadseffektiva än analoga. Detta då analoga lösningar innebär investering i dyra tidskrävande processer och produktion. Startups och små företag med mindre pengar att röra sig med har därför lika mycket att tjäna på att digitalisera sin affärsmodell som giganterna har.

Vi rekommenderar att du kartlägger din affärsmodell oavsett storleken på företaget, och går igenom alla led. Troligtvis kommer du hitta digitala möjligheter som du inte tänkt på tidigare.

Ladda ner gratis whitepaper

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Patrik Lännerberg, försäljnings och marknadschef

Patrik Lännerberg, försäljnings och marknadschef. Jag har under de senaste 20 åren arbetat med organisationsutveckling och ledarskap inom försäljning och marknadsföring. Idag ansvarar jag för TeleComputing Sveriges nyförsäljning, marknadsföring och tjänsteutveckling. Det innebär att jag arbetar med vår transformation till en position som nordens ledande molnleverantör.