<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Projektledning

maj 15, 2017
Av:

Tips till IT-chefen: 3 viktigaste sakerna du bör tänka på i ett projekt

 Har du dåliga erfarenheter av IT-projekt och vill att det ska fungera bättre nästa gång? Här är en sammanfattning av våra viktigaste erfarenheter som vi tror är användbara oavsett vilka utmaningar ni står inför.

Underskatta inte er egen arbetsinsats
Ett vanligt problem i branschen är att beställaren avsätter för lite tid och underskattar värdet av sin egen insats, både innan, under och efter ett projekt. Ofta krävs det mer tid (till exempel för intern informationsspridning) än vad man faktiskt tror. Även om ni är beställare av projektet kommer det att krävas en arbetsinsats. Det händer nämligen att beställare i efterhand blir förvånade över vilken omfattning som krävdes.

För att veta hur mycket tid ett projekt kräver av er som beställare är det viktigt att ni har en leverantör som faktiskt uppger hur mycket tid saker och ting tar. Och om inte ni har tiden eller resurserna, se till att det finns en lösning för detta innan projektstart. Ofta finns exempelvis möjligheten att köpa in konsulttjänster som har den samordnande funktionen internt hos beställaren.

Sammanfattningsvis rekommenderar vi att ni avsätter tid i er kalender eftersom det annars finns en stor sannolikhet att ni kommer att ångra er i efterhand. Dessutom finns risken att ni upplever projektet som mer påfrestande och ansträngande än vad det hade behövt vara. 

proaktivitet, inspiration.jpgVikten av information till medarbetarna
Ju mer ni informerar om och förankrar projektet i er organisation, desto mer spelrum får ni i projektet. Om era medarbetare känner till på förhand att ert wifi eller en server kommer att ligga nere så finns det en mycket högre acceptans för eventuella avbrott. 

Använd gärna de kanaler som redan är etablerade, det som funkar - intranät eller vid kaffemaskinen, uppfinn inte hjulet igen. En fördel med att sköta informationen internt är att användarna vågar fråga mer än när leverantören för dialogen. 

Välj rätt IT-leverantör för just er
Många leverantörer kanske verkar väldigt lika varandra. Välj en leverantör som har erfarenhet av ett liknande branschsegment och som tidigare har gjort den typen av projekt som ni efterfrågar. Välj leverantör utifrån de system ni redan har. 

Har du till exempel behov av att drifta ett journalsystem, vänd dig då till en leverantör som har många andra kunder med samma behov. Det är även en fördel att vända sig till en specialist med erfarenhet istället för att välja en amatör som visserligen gör det billigt, men eventuellt fort och fel. 

Sammanfattning
Avslutningsvis vet vi att har man roligt tillsammans i projektet blir slutresultatet alltid bättre. Ett projekt gör man alltid tillsammans och vi arbetar alltid mot ett gemensamt mål.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Joakim Gårlin, Konsultchef TeleComputing Göteborg

Jag ansvarar för tekniker och projektledare i etablerings- och förändringsprojekt hos våra kunder i Göteborg. Under mina 12 år på företaget och 15 år i branschen har jag samlat på mig en hel del erfarenheter som jag tycker om att dela med mig av till både kunder och kollegor.