<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 • Kund
 • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Azure

april 9, 2018
Av:

Skär ner på kostnaderna inom detaljhandeln med molnbaserad spetsteknologi

Detaljhandeln är en snabbföränderlig bransch som kontinuerligt förändras och utvecklas. Dels för att tillgodose konsumenternas varierande behov och dels för att företagen ständigt effektiviserar sina affärsprocesser för att kunna skära ner på kostnaderna. Olika faktorer som påverkar utvecklingen är sociala medier, e-handel och molnbaserad teknologi.

Traditionella detaljhandelsföretag, samt även yngre och mer e-handelsinriktade företag står inför utmaningar när det gäller att hålla jämna steg med utvecklingen. Några av utmaningarna är:

 • Inkonsekvens mellan företagets lokala IT-system och det publika molnet.
 • Ett växande behov av att effektivisera applikationsutveckling samt distribuerings- och genomförandeprocesser i verksamheten.
 • Behovet av dataförvaltning för att uppfylla regelefterlevnad gällande allt striktare datalagstiftning.
 • Att ha en föråldrad eller ineffektiv IT-miljö som inte har kapacitet att hantera ökade kapacitetskrav.
 • Att inte kunna få ut mesta möjliga av företagets data för att kunna identifiera marknadstrender och personalisera kundernas köpupplevelse.

Den här artikeln belyser hur molnbaserad teknologi kan optimera er affärsverksamhet genom att skära ner på kostnaderna för äldre och ineffektiv infrastruktur.


Mycket avkastning från dyrbar infrastruktur?

Inom detaljhandeln arbetar man mycket med tajta marginaler. Att skapa intäkter och tjäna pengar är viktigt, men att spara pengar kan vara det som optimerar, skapar eller stjälper företagets nettoresultat och vinst. Förenklat kan man säga att kostnadsbesparingar uppnås genom att utvärdera era aktuella utgifter och utifrån det hitta vägar att skära ner på eller effektivisera kostnader. Och ett av områdena där företag kan uppnå kostnadsbesparingar är verksamhetens IT-plattform.

Traditionell IT-arkitektur är svår att skala och kräver en ansenlig investering varje gång ni är i behov av en kapacitetsökning. Molnmiljöer är däremot flexibla och rörliga, enkla att skala och gynnar större produktivitet. Oavsett om ni behöver bygga en applikation som främjar er verksamhet; hantera er leverantörskedja eller ert lagersystem; eller göra prediktiva analyser gällande kundbeteende – molnet erbjuder allt detta.

Så kan hybrida molntjänster hjälpa er ligga steget före konkurrenterna

Microsoft Azures hybrida molnlösning (Azure Stack) är en av de senaste molnlösningarna som anammats av detaljhandeln, eftersom det kan användas för att uppnå konkurrensfördelar. I dagens digitala värld kan Azures fördelar medverka till att spela en transformativ roll för er verksamhet.

Konkret innebär hybrida molntjänster en skalbar fördel jämfört med ett äldre datacenter, särskilt när det gäller att anslå utgifter med exakthet. Ett detaljhandelsföretag skulle exempelvis kunna se att en stor procentandel av sina lokalt lagrade resurser endast är relevanta en handfull gånger per år, under särskilt intensiva perioder (som exempelvis kring jul, Black Friday, osv.). Genom att ersätta dyrbar hårdvara med månatliga prenumerationer och ”betala allt eftersom du använder”-modellen, innebär Azures hybridmolnlösningen möjlighet att skörda fördelarna med att byta från en CapEx-kostnadsmodell (kapitalutgifter) till en OpEx-kostnadsmodell (driftskostnader), eftersom de inte behöver vare sig köpa in, uppdatera eller hantera några lokala system.

Med Azures hybrida molnlösning (Azure Stack) behöver företagen inte anställa personal för hantering av en intern infrastruktur. Detta kommer även att frigöra tid för era befintliga IT-resurser, vilket ger dem möjlighet att fokusera på projekt som kommer att generera intäkter till er verksamhet.

Läs mer: Vilka företag har behov av Azure Stack

Fördelarna med att samordna IT-system

Många detaljhandelsföretag har olika system för leverans, rapportering och lagerföring. Om detta gäller för ert företag, innebär denna fragmentering av er data att varje avdelnings viktiga information kommer att lagras och analyseras separat. Detta är inte endast slöseri med tid utan även slöseri med resurser. Genom att använda en hybrid molnlösning för att konsolidera data i ett enda system, kan ni sänka era driftskostnader och få bättre insyn och överblick.

Med molnets stordataanalys, skulle den insyn och överblick ni får från konsolidering av data till en plattform ge er möjlighet att fatta kvantitativa beslut gällande vilka artiklar ni ska tillverka och sälja. Molnet skulle ge er möjlighet att fatta välinformerade affärsbeslut i realtid, vilket skulle eliminera behovet av gissningar gällande vad som kommer att och inte kommer att sälja samt när under året vissa produkter säljer mest. Detta kommer att ge er bättre kontroll över lagerkostnader och öka er avkastning från produktinvestering.

Digitalisering mobil detaljhandelVi har sett detaljhandelsföretag i alla storlekar omfamnar den mobila revolutionen genom att bygga sin egen app. Med Azure Stack, kommer ni att ha en optimal plattform för att förbättra hastigheten ut på marknaden för applikationen, eftersom era utvecklare kan dra fördel av integrerade verktyg för att förenkla kodning och testning av applikationer.

Detta innebär snabb användning och distribution tack vare mindre komplexitet. Därmed kan ni generera intäkter snabbare, minska på applikationstestning och tid för utveckling, förbättra utvecklares produktivitet och undvika behovet av att behöva anlita expertis för sådant arbete i framtiden.

Sammanfattning: Att våga investera i er modernisering
Molntjänster förändrar detaljhandeln snabbt, samtidigt som de även hjälper till att reducera kostnader, såsom nämnts ovan. Med Azures hybrida molnlösning kan företag dra fördel av den senaste teknologin och samtidigt effektivisera sina IT-kostnader. Sammanfattningsvis hjälper molnet er att:

 • Underlätta budgetarbete genom förutsägbarhet.
 • Förhindra överdimensionerade inköp genom skalbarhet.
 • Framtidssäkra för teknologiska framsteg.
 • Frigöra tid för IT-personal för arbete med strategiska operationer.
 • Eliminera kapitalutgifter för lokala servrar.
 • Genomföra betydande besparingar gällande omkostnader.

Läs mer: Vad är Azure hybrida molnlösning - Azure Stack

Azure Stack retailbranschen. Ladda ner whitepaper.

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Joakim Flink, Senior Sales Executive

Joakim Flink, försäljning till nya kunder. Jag har under de senaste 16 åren arbetat med försäljning och som produktspecialist av både hård- och mjukvara samt paketering av IT-tjänster till företag och organisationer. Idag är mitt fokus försäljning till nya kunder där jag tillsammans med mina kollegor kan erbjuda en modern, hybrid IT-miljö med hög kvalitet som kan växa med kunden.