<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Digitalisering

januari 30, 2018
Av:

Rådet till verksamheter som vill lyckas: Låt IT-chefen vara med och bestämma

Det blir allt viktigare för företag att ha god IT-förståelse. Ännu viktigare är det att duktiga IT-chefer har en bra affärsförståelse för att kunna stärka konkurrenskraften i verksamheten, skriver TeleComputings koncernchef Terje Mjøs i norska Computerworld.

Allt fler beslutsfattare inser att IT är strategiskt viktigt för företagens tillväxtmöjligheter. Siffror från konsultbolaget Gartner (2017) visar att topp tre ledarskapsprioriteringar är lönsamhet, tillväxt och IT och 31% säger att det är strategiskt viktigt. Detta är den högsta siffran för IT sedan Gartner började undersökningen, vilket visar att IT blir allt viktigare för företagens framgång.

Säkerhet blir allt viktigare på dagordningen och nästan alla ledande beslutsfattare anser att säkerhet blir viktigare i framtiden. Konsultbolaget BDO visade nyligen att norska ledare fruktar dataattacker mer än de fruktar en ekonomisk nedgång eller en finansiell kris (2018). Därför är det ännu viktigare att ha rätt IT-lösningar och bra partners för att kunna hantera säkerhetsutmaningar som kommer, berättar Terje Mjøs.

Digitalisering på agendan

Samtidigt förväntar sig en av två ledande beslutstagare att branschen ska förändras till följd av digitalisering. Siffror från Microsofts Digital Maturity Report (2017) visar att hela 23 av 29 företag har digitalisering högt på sin strategiska agenda.

Allt detta leder till att IT-rollen bör vara närmare involverad i affärsutveckling. Samtidigt upplever många IT-chefer att själva rollen förändras och att krav och förväntningar förändras.

Traditionellt har IT förväntats stödja företagets affärsstrategi. Vi ser alltmer en utveckling där traditionella företag också behöver tillhandahålla digitala tjänster och därmed blir IT en integrerad del av affärsstrategin.


Framtidens IT-chef

Det räcker inte längre att vara bra på IT, och inte heller på att vara bra på att göra affärer. Framtidens IT-chefer måste vara duktiga inom både teknik och näringsliv. Arbetsbeskrivningen hos en IT-chef har därför ändrats från att tillhandahålla IT-tjänster till att bli en integrerad del av företagets tjänsteleverans.

De flesta företag vill att IT ska bidra till företagets framgång, men samtidigt finns det fler IT-chefer som upplever att de inte inkluderas när strategiska beslut fattas. IT-chefer bör kunna vara drivande i att tillämpa nya möjligheter - möjligheter som hjälper verksamheten att nå sina affärsmål.

IT är strategiskt viktigt för företagens framgång. Mitt råd till företag som vill lyckas är helt enkelt: Ge begåvade IT-personer utrymme att fatta beslut. Det säger koncernchef Terje Mjøs i denna översatta artikel från norska Computerworld.

Läs mer: Så kan IT öka tillväxten i företaget

Prenumerera på blogg

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

TeleComputing

TeleComputing-koncernen är en snabbväxande leverantör av kompletta IT-tjänster på den nordiska marknaden. TeleComputing levererar marknadsledande lösningar inom IT-drift, molntjänster, outsourcing och SaaS-tjänster (Software as a Service). Koncernen har cirka 700 anställda på 8 orter i 3 länder och cirka 1 300 företagskunder i Norden. TeleComputing är certifierade enligt såväl ISO9001:2008 (kvalitet), ISO 27001 (informationssäkerhet) som ISO14001 (miljö).