<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Molntjänster

juni 29, 2017
Av:

Kommer er IT-miljö att vara hållbar om 5 år?

En uppdaterad IT-miljö är något av det viktigaste som ett företag bör ha. Det finns några aspekter ni bör tänka på när ni funderar på om det ni har idag kommer att fungera ytterligare fem år framåt.

Sällan har vi sett teknologi utveckla sig lika snabbt som dagens IT gör. Det är positivt för de företag som hänger med, men kan skapa stora problem för de som halkar efter. Säkerhetsrisker, fara för att uppfattas som en föråldrad verksamhet, eller att ni helt enkelt blir mindre effektiva än era konkurrenter – konsekvenserna kan bli många.

Säkerhetsrisker

Desto äldre dina system är, desto mindre skyddad är du mot ett eventuellt angrepp. Anledningen till detta är att när ett system har varit på marknaden en längre tid, har hackers och producenter av malware fått god tid på sig att hitta svagheterna i dem. Till äldre system är ofta uppdateringarna bristfälliga och användarsupporten sämre, vilket ökar riskerna ytterligare. Om de redan idag har några år på nacken kan du räkna med att risken kommer öka exponentiellt de närmsta fem åren. På global snitt-basis skulle 50 procent av alla organisationer förlora 100.000$ i timmen eller mer om de skulle utsättas för en DDoS-attack. Detta kan enkelt stoppas, exempelvis med hjälp av ett modernt överbelastningsskydd.

Utdaterad maskinvara

När det kommer till gammal hårdvara är det framför allt äldre hårddiskar utan flashminne som är utsatta. De har många rörliga delar som slits ut över tid. Att förlora tillgången till hela eller delar av arkivet kan få fatala konsekvenser för verksamheten. Lagring i en molntjänst är betydligt tryggare. Gammal maskin- och programvara betyder också långsammare maskiner, fler buggar och fara för förlorat arbete om datorn plötsligt lägger av mitt under användandet. När en del mjukvara är uppdaterad och annan inte, kan det skapa problem med vissa program som kommunicerar. Ska alla små problem som uppstår fixas krävs det som regel stora resurser. Därför kan en större investering i nyare teknologi idag spara pengar i det långa loppet.

Effektivitet

De flesta företag blir idag mer och mer beroende av system där de har konstant tillgång till viktig data, när som helst och vart som helst. Det underlättar när man ska synkronisera de anställdas arbetsuppgifter, och det undgås att saker blir gjorda mer än en gång pga. brist på kommunikation. Istället kan man i moderna IT-system automatisera tidskrävande processer genom att t.ex mata in viktig information. I en undersökning som Manpower i Norge utförde visade det sig att en av tre norrmän med jämna mellanrum jobbar hemifrån. En delad databas blir därför ännu viktigare. I ett snabbt växande företag blir allt detta dubbelt så viktigt. Dagens IT-lösning fungerar kanske så länge verksamheten är mindre och mer överskådlig, men det kan fort bli en flaskhals. Se till att din IT-lösning är lätt att vidareutveckla och bygga ut för att undvika dessa problem.

Attraktivitet

I en studie Microsoft utförde 2013 sade 90 procent av de tillfrågade att de kan tänka sig att flytta sin IT-miljö till någon annan, om en partner hade ett föråldrat IT-system. Studien är visserligen fyra år men risken att trenden har vänt är mycket liten. Modern teknologi är ett attraktivt försäljningsargument och ger gärna intrycket av att ert företag också hänger med på andra områden. Trots allt – hade ni velat samarbeta med någon som fortfarande använder Windows XP?

ladda ner gratis whitepaper

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Patrik Lännerberg, försäljnings och marknadschef

Patrik Lännerberg, försäljnings och marknadschef. Jag har under de senaste 20 åren arbetat med organisationsutveckling och ledarskap inom försäljning och marknadsföring. Idag ansvarar jag för TeleComputing Sveriges nyförsäljning, marknadsföring och tjänsteutveckling. Det innebär att jag arbetar med vår transformation till en position som nordens ledande molnleverantör.