<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Molntjänster

maj 2, 2017
Av:

En introduktion till molnet: Vad skiljer molntjänster från traditionell IT-drift?

Det här är andra delen i vår bloggserie om vad som skiljer molnet från en traditionell IT-leverans. I del 1 gick vi igenom de vanligaste förkortningarna kring moln (IaaS, PaaS och SaaS) och jämförde det med en traditionell pizzaleverans. I den här delen diskuterar vi skillnaden mellan en traditionell infrastruktur och en molntjänstplattform.

Question_Mark_Cloud.jpgVad är ”molnet”?
Den amerikanska organisationen National Institute of Standards and Technology (NIST) har tagit fram en definition av ”cloud computing” som troligen är den mest accepterade definitionen. 

För att en tjänst ska definieras som en molnleverans ska den uppfylla
följande krav:

– Själv-service för användarna
En konsument ska själv kunna beställa saker (exempelvis: Servertid eller nätverkslagring) och dessa ska kunna skapas, ändras och tas bort utan att det ska behövas någon mänsklig handpåläggning.

– Åtkomst över nätverk
Tjänsten skall vara tillgänglig över nätverk och åtkomlig från olika standardenheter (exempelvis: mobiltelefoner, läsplattor, bärbara datorer, arbetsstationer, osv).

– Delade datorresurser
Leverantörens datorresurser (exempelvis: lagring, beräkningskapacitet, minne och nätverksbandbredd) ska vara samlade för att kunna levereras till flera konsumenter i vad man ofta kallar ”multi-tenant” modell. Detta betyder att datorresurserna skall kunna fördelas helt dynamiskt mellan dessa olika konsumenter utan att konsumenterna påverkar, eller ens vet om varandra.
Konsumenterna styr hur mycket datorresurser de behöver i själv-servicen (se ovan).

– Snabb skalbarhet/elasticitet
Datorresurserna skall kunna avropas och släppas, i vissa fall automatiskt, för att snabbt skala tjänsten både upp och ned i proportion till dess behov. För konsumenten upplevs ofta dessa resurser som obegränsade och kan disponeras i vilken mängd som helst, när som helst.

– Mätbarhet
Användandet av en tjänst ska ha ett lämpligt mätvärde (till exempel ”per timme som en resurs är igång”, eller ”per gång som en tjänst används”, eller ”per läsning/skrivning mot disk”).

Molnet vs traditionell IT-drift
Det som huvudsakligen skiljer en molnleverans från hur många historiskt har levererat applikationer är att dessa traditionella applikationer (exempelvis Agresso, Hogia, QlikView) inte klarar av att hantera exempelvis skalbarheten/elasticiteten (till exempel fler användare eller ökad belastning).

då&nu.jpgDe traditionella applikationerna är normalt byggda för att köras på exempelvis en applikationsserver och en databasserver. Dessa två servrar måste hanteras tillsammans (det vill säga gör man en ändring på en server måste man nästan garanterat göra något på den andra också) och det finns ett tätt beroende både mellan servrarna och till applikationen.

En annan aspekt med traditionell IT-drift är att applikationerna ofta har ett användningsmönster där de sällan nyttjas hårt (exempelvis bara två dagar per månad vid månadsskifte då många rapporter körs i systemet). Men eftersom det krävs manuell hantering för att skala upp servern (exempelvis lägga till fler processorer eller mer minne på en server), brukar man traditionellt istället sätta upp servrarna så att de klarar av maxbelastningen som man tror att systemet kommer att få.

1957: 13 personer levererar en dator. 2016: En person håller 13 datorer i en hand .

Många system har därför mycket mer resurser tilldelade än vad de behöver. Dessutom är dessa resurser tilldelade 24 timmar per dygn, 7 dagar i veckan. Det blir ganska mycket resurser som är ”fastlåsta” i system, men som inte används mer än vid till exempel månadsskiftet. Vilket innebär att man betalar för outnyttjade resurser.

Kontentan är att vissa applikationer är byggda för att hantera fördelarna med molnet. Dessa bör därför vara placerade på en molntjänstplattform. De applikationer som inte är byggda för att använda funktionerna i molnet bör istället läggas i en traditionell IT-driftsmiljö.

Men är det skillnad på OnPrem och traditionell IT-drift också?
Nja, OnPrem betyder inte per automatik det samma som traditionell IT-drift.

Vi kan till exempel flytta hela vår ”traditionella IT-drift” och lägga den hos Amazon.  (se här för mer information). Då är det fortfarande en ”traditionell IT-drift” men den är inte i våra lokaler längre (alltså det som skulle definieras som ”OnPrem”).

Är det en molnlösning att lägga samma servrar hos Amazon?
Det finns de som anser det eftersom IT-miljön är placerad i ett moln hos Amazon. Men i praktiken så har vi fortfarande vår gamla IT-miljö, fast hos Amazon. De virtuella servrarna för en applikation får inte på grund av en flytt till Amazon helt plötsligt förmågan att automatiskt ändra storlek eller antal.

I detta exempel har vi alltså kvar en traditionell Infrastruktur med det traditionella leveranssättet, men vi har den placerad i Amazons datacenter.

Problemet med att använda ”OnPrem” som beskrivning för traditionell IT-drift är att ”OnPrem” är en plats, medan ”traditionell IT-drift” och ”molnet” är beskrivningar på två olika tekniska plattformar. Vi måste alltså dela upp begreppen på ett annat sätt. Bara för att lösningen körs i våra egna datacenter så är det inte alltid en traditionell leverans, eller bara för att en applikation körs i Microsoft Azure så är det en moln-applikation.

Sammanfattning
I den här bloggartikeln har vi diskuterat hur man kan definiera begreppet molntjänster. Vi har även tittat på skillnader mellan molnet och traditionell infrastruktur.

I del 3 i kommer vi att titta närmare på varför de som påstår att ”Molnet är en ny konsumtionsmodell” har fel.

Nästa steg - Inventera er IT-miljö:
– Hur ser era applikationer ut? Hur många av dem är byggda för att fungera i molnet?
– Går det att bryta ut funktioner ur applikationerna och bygga om dessa till moderna applikationer?

Inventera behoven hos verksamheten:
– Vad skulle hända om er verksamhet fick tillgång till applikationer och data från vilken enhet som helst och från varifrån som helst? Finns det Quick-Wins?
– Skulle systemägare/applikationsutvecklare ha nytta av att några av de funktioner som definierar molntjänster för sina system/applikationer?

Vill du ha hjälp med detta eller om du vill diskutera kring hur ett sådant arbete kan läggas upp. Kontakta gärna oss här.

Fördjupning:
För fördjupande läsning kring resonemanget om skillnad mellan traditionella applikationer och molnapplikationer rekommenderar jag: ”The history of pets vs cattles and How to Use the Analogy Properly” 

Ladda ner whitepaper Säkra digitaliseringen

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Björn Andersson, Technical Solution Architect

Jag brinner för utbildning i allmänhet och det personliga ansvaret till utveckling i synnerhet. Som lösningsarkitekt på säljavdelningen sitter jag med hela IT-miljöer, allt från komplexa system, nätverk och moln till legacy applikationer och hantering av klientdatorer. Sedan går jag, tillsammans med kund och specialister både internt hos oss och våra leverantörer, igenom alla dessa för att hitta kreativa och bra lösningar för alla parter.