<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Molntjänster

mars 27, 2017
Av:

Introduktion till molnet – Skillnaderna mellan IaaS, PaaS och SaaS

Molnet är här för att stanna. Det här är första delen i vår bloggserie om vad som skiljer molnet ifrån en traditionell IT-leverans, men vi tittar även på de olika begreppen IaaS, PaaS och SaaS och skillnaderna dem emellan.

Här föreställer ni er kanske att vi ska börja diskutera vad som är moln och vad som inte är moln, men det tar vi upp i del 2. Istället börjar vi med de tre vanligaste förkortningarna när det gäller molntjänster för när vi väl börjar tala om definitionerna kring vad som är ett moln, så kommer vi att behöva dessa.

Molnetbild.png

De tre vanligaste förkortningarna: IaaS, PaaS och SaaS

De tre vanligaste förkortningarna när det gäller moln är:
– IaaS, Infrastructure-as-a-Service
– PaaS, Platform-as-a-Service
– SaaS, Software-as-a-Service

 

Det här innebär uttrycket ”as-a-Service”

Molntjänster handlar om ett teknikskifte som har kommit att innebära en ny konsumtionsmodell. Traditionellt har många företag köpt IT som en stor engångsutgift genom att handla en massa nätverk och servrar. Molnet bygger istället på att hyra resurser när de behövs och endast betala när resurserna används. Därav uttrycket ”as-a-Service”, som förkortas *aaS. Vi återkommer kring detta i del 2 i denna bloggserie.

IaaS - Infrastructure-as-a-Service

Infrastruktur som tjänst bygger på tre grundstenar:
1. Nätverk (network)
2. Datalagring (storage)
3. Beräkningskapacitet (compute)

Dessa tre delar kombineras för att skapa själva IaaS-tjänsten. Det man normalt sett får inom IaaS-tjänsten är en virtuell (eller fysisk) server med vissa överenskomna egenskaper. Det kan exempelvis handla om att servern ska ha ett visst operativsystem eller en viss prestanda.

Leverantören ansvarar sedan för att ni som kund ska få den prestanda och den skalbarhet som avtalats.

Ni betalar för nyttjande av servern. Det kan exempelvis vara att ni får betala per minut som servern är igång, eller per GB som servern tar upp på i lagringsutrymmet. Ett tredje sätt är att betala per skrivning/läsning som sker till lagringen.


PaaS

Plattform som tjänst bygger i sin tur på IaaS-tjänsten. Här använder leverantören IaaS-tjänsten och paketerar ihop den med olika typer av system för att skapa en lösning som i sin tur används av applikationer.

Vanliga tjänster som levereras som Platform-as-a-Service är exempelvis Microsoft SQL, MySQL, DocumentDB, eller web-tjänster (exempelvis: Apache, Tomcat, Microsoft IIS) med flera.

Som slutkonsument får ni en plattform som i sin tur kan användas för att bygga andra applikationer ovanpå. Den vanliga slutkonsumenten är en systemutvecklare som i sin tur behöver en exekveringsmiljö (från engelskans ”Runtime Environment”) för sin applikation. Detta kan då exempelvis vara en databas, en meddelande-kö, en integrationsmotor och en webb-tjänst.

Leverantören ansvarar för att uppdatera plattformstjänsten när det kommer uppdateringar och nya versioner. Leverantören ansvarar även för att tjänsten har möjlighet att både skala ut och skala upp.

SaaS

Mjukvara som tjänst är oftast det som är lättast att ta till sig. Som kund använder ni en mjukvara och ni behöver inte bekymra er om hur det ser ut bakom. När det gäller exempelvis Facebook är slutanvändare sällan intresserade av hur det är uppsatt, eller vilka servrar som används. De använder tjänsten och den ska bara fungera.

För er som företag är vanliga SaaS-applikationer exempelvis: Microsoft Office 365, Salesforce, LinkedIn och Adobe Creative.

Det som skiljer SaaS mot IaaS och PaaS är att här ansvarar leverantören för hela kedjan av leveransen inklusive uppdateringar.

Som kund köper ni tillgång till en applikation. Normalt betalar ni per användare och månad som ni ska ha tillgång till applikationen. Som kund ansvarar ni för att se till att användarna läggs upp i leverantörens system, att hantera prenumerationer och att migrera er data till och från applikationen, men i övrigt så sköts allting av leverantören.

Pizza-as-a-Service

Skillnaderna mellan IaaS, PaaS och SaaS kan ändå kännas ganska abstrakta. Här är ett exempel som de flesta av oss kan relatera till: pizza.

Pizza as a service.png

Låt oss utgå från Pizza-as-a-Service istället för att prata om IT (detta resonemang är baserat på ett LinkedIn inlägg skrivet av Albert Barron på IBM.)  

Det finns ett antal olika sätt att äta pizza:
 – På restaurangen
– Pizzaleverans
– Baka själv hemma men utgå från ett ”pizza kit” från affären
– Tillverka pizzan själv hemma från råvaror


SaaS.pngSaaS – som att äta på restaurang

Att äta på en restaurang är en helhetsupplevelse. Pizzerian sköter allt från att tillverka pizzadeg, tomatsås, fram till att ugnen är varm med rätt temperatur, samt att det finns något att dricka och någonstans att sitta.

Som kund behöver ni bara beställa vad ni vill ha och leverantören (här: personalen på pizzerian) levererar pizzan till bordet. När ni har ätit klart är det bara att resa sig och gå. Disken hanteras av restaurangen.

Detta går att jämföra med Software-as-a-Service. Som kund behöver ni bara ta med er era användare (de som ska äta, det vill säga konton till de som ska använda applikationen) och ni betalar för nyttjandet (de pizzor ni vill ha, det vill säga antalet användare per månad). I priset för detta ingår allt ni behöver.

Dock kan ni inte ställa vilka krav som helst. Exempelvis får ni använda de bestick som restaurangen har. Det kommer inte att målas om i restaurangen bara för att ni kommer och så vidare. Paketeringen ser ut på ett visst sätt och det är den paketeringen ni får.

Inom en SaaS-tjänst är en applikation paketerad på ett visst sätt och det är dessa regler som ni som kund måste förhålla er till. Smidigheten med att få allting levererat gör att leverantören har bestämt hur vissa saker ska se ut och fungera. Som kund har ni tämligen liten möjlighet att påverka detta. Som konsument har vi exempelvis svårt att få Facebook att ändra layouten på sin webbsida eller app för att det ska passa vårt arbetssätt bättre.

PaaS.pngPaaS - beställa pizzaleverans

Som kund ringer ni (eller använder kanske en app) för att beställa det ni vill ha. Pizzerian ser till att tillverka det ni har beställt och kör hem det till er.

Här kan ni som kund själv välja vilka tallrikar ni vill använda (vanliga tallrikar, pizzatallrikar eller kanske direkt på pizzakartongen), hur ni vill servera pizzan (uppskuren - där ni tar en bit själva, eller en hel pizza per person), var ni ska sitta och vad ni ska dricka. Ni har full frihet att dricka precis vad ni vill, men har eget ansvar för att se till att denna dricka finns hemma när pizzan ska ätas. Det är även ni som kund som ser till att städa upp och diska efter måltiden.

Även om pizzaleveransen innebär mer frihet än att äta på restaurangen så kan ni inte påverka vad som helst. Exempelvis så bestämmer pizzerian troligen hur de skickar hem pizzan till er oavsett om ni vill ha cykelbud, elbil eller något annat transportsätt, det är pizzerian som bestämmer hur leveransen kommer ske.

Som PaaS-leverans innebär detta att ni får plattformen pizza. Hur ni sedan vill använda den är helt upp till er. Som kund kan ni faktiskt själva välja att paketera om den och sälja som färdiga luncher till vänner och då inkludera dricka och liknande (under förutsättning att det inte finns lagar som hindrar detta, vilket motsvaras av licensavtalet från en PaaS-leverantör).

När ni köper en PaaS-tjänst kan det till exempel vara en databas-tjänst där ni får tillgång till databasen, men ni kan inte påverka vilken version det är eller patchnivå. Detta styrs av leverantören. Men som kund bestämmer ni vilka tabeller som ska finnas och så vidare.

IaaS.pngIaaS - baka själv från pizza kit

I detta scenario handlar ni som kund ett färdigt pizza kit på närmaste affär. I kittet så ingår färdig pizzadeg, en burk med tomatsås och kanske till och med tillbehör och ost.

Här ansvarar ni som kund över att ha en egen ugn med rätt temperatur så att pizzan blir ordentligt bakad. Det är även du som kund som kombinerar alla ingredienserna så att det blir en pizza.

Som kund har ni så klart stora valmöjligheter att bygga ihop precis den pizzan ni vill ha. Tycker ni jättemycket om ost men inte tomat så är det bara att göra pizzan på det sättet.

Precis som i PaaS-fallet ovan så är det också ni som kund som ser till vad ni vill dricka till maten och att det finns plats att äta på.

Men inte ens i detta fall kan ni påverka vad som helst i leveransen. Tomatsåsen är färdig från fabrik och pizzadegen är gjord som den är. Vill man ha glutenfri pizzadeg får ni välja ett annat pizzakit.

Detta motsvarar i IT-sammanhang att ni får tillgång till att sätta upp virtuella servrar, nätverk, VPN-kopplingar och lagring. Men det är ni själva som står för receptet hur de olika komponenterna ska sättas ihop, vill ni ha kraftiga servrar eller små servrar är upp till er. Det är ni som kund som ansvarar för designen och konfigurationen av dessa, och det är även ni som kund som ansvarar för att ha koll på detta recept, alltså ha en backup på själva konfigurationen om det skulle visa sig att något går sönder eller behöver göras om.

Egen 22on-prem22 leverans22.png Egen “on-prem” leverans - tillverka själv hemma

Här gör ni allting själva. Ni bakar degen och gör egen tomatsås. Allt går att anpassas precis efter vad varje person vill ha och behöver. Vad som kan vara utmaningen är just alla val. Som kund måste ni känna till alla olika recept som finns på alla olika delar i leveransen. Ni måste även se till att det är olika temperaturer i ugnen beroende på olika recept (exempelvis glutenfri eller inte glutenfri) och ni måste planera i vilken ordning som allt ska göras.

Blir det ett stort middagsparty behöver ni även se till att ingredienserna räcker, men även platsen i ugnen och att det finns tid till att hinna göra alla pizzor.

I IT-världen motsvarar detta att ni som kund ansvarar för precis hela leveransen. Allt från att välja hårdvara på servrar, nätverk och lagring. Upp till att ta höjd för eventuella toppar i produktionen så att det finns tillräckligt med resurser när det väl behövs. Dessutom behöver ni se till att det finns kunnig personal, i rätt mängd, när det väl behövs.

Sammanfattning

Det finns flera olika sätt att få sin pizza, detta gäller även IT.

Har ni koll på de olika förkortningarna IaaS, PaaS och SaaS (och skillnaderna mellan dem) så kommer ni ganska långt. Det handlar om vem som ska ansvara för vilken del i leveransen. Men det handlar även om vad ni som kund vill fokusera på.

Titta på vilka behov ni har och välj sedan rätt typ av leverans för varje identifierat behov.

I del 2 i denna bloggserie tittar vi på skillnaden mellan ”traditionell infrastruktur” och en molnbaserad plattform.

 Inventera nuläget - ta kontroll över er egen IT-miljö

Vilka system/applikationer har ni på företaget? Gör en lista över dessa och hur de används. Titta sedan på hur systemen/applikationerna levereras idag (köps de som SaaS-applikation på stan, eller är det egen tillverkning?) och fundera på vilka ”quick wins” som kan uppnås genom att ändra befintligt leveranssätt.

Hör gärna av dig om du vill du ha hjälp med detta, eller om du kanske bara diskutera med en erfaren lösningsarkitekt. Tycker du att det som står här i artikeln inte stämmer, eller är det något som stämmer extremt bra? Berätta gärna!

Prenumerera på blogg

Leave a comment

Your email address will not be published.

Följ oss på:

Björn Andersson, Technical Solution Architect

Jag brinner för utbildning i allmänhet och det personliga ansvaret till utveckling i synnerhet. Som lösningsarkitekt på säljavdelningen sitter jag med hela IT-miljöer, allt från komplexa system, nätverk och moln till legacy applikationer och hantering av klientdatorer. Sedan går jag, tillsammans med kund och specialister både internt hos oss och våra leverantörer, igenom alla dessa för att hitta kreativa och bra lösningar för alla parter.