<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Molntjänster

september 27, 2017
Av:

Intern IT-drift eller outsourca till molnet?

Det kan vara svårt att bestämma vad som är bäst för ditt företag. Behövs ett eget internt datacenter eller är en extern molntjänst en bättre lösning? I den här artikeln tar vi upp några av de viktigaste skillnaderna som kan hjälpa dig göra rätt beslut.

Kostnaden med eget datacenter vs molnet

Även den mest kvalitetstänkande IT-chefen måste ta med den ekonomiska aspekten i beräkningen, därför börjar vi också med det. Något av det dyraste du kan göra är att etablera ett eget datacenter. En av anledningarna är att du kommer behöva investera i all den tekniska utrustning som krävs. Dessutom måste rätt personal rekryteras och sist men inte minst finnas på plats hos er.

En extern molntjänst har ekonomi som ett av sina största försäljningsargument. Du kan på ett ögonblick teckna ett abonnemang och betala för tjänster som är anpassade efter verksamhetens behov. Eftersom leverantören redan har tillräckligt med serverplats, programvara och expertis, betalar du bara för en bråkdel av totalkostnaden då den blir utspridd på många kunder.

Man bör ändå vara försiktig med att bara tänka på kostnaden när ett avtal ingås med en leverantör. Att erbjuda en lösning som ser bra ut på pappret och med ett bra pris är något många kan göra, men glöm inte att ställa krav på kvalitet.

Kraven på kontroll och säkerhet

Fram till för inte så länge sedan har interna datacenter varit den enda vägen att gå för de som kräver full kontroll över sin information. Med all data lagrad på egen hårdvara, ofta fysiskt på verksamhetens eget område och med egna anställda som driver den, kan man känna sig trygg i att säkerheten är 100% så som man vill ha den. Det har också varit enda utvägen för företag med krav från kunder eller samarbetspartners om att lagra nyckelinformation inom landets gränser.

Många leverantörer hade nog velat argumentera för att de har minst lika mycket kunskap som en intern IT-avdelning. Molntjänster kräver extra kryptering eftersom att datan skickas över internet, men för en professionell aktör är detta inget problem. Om ni till exempel väljer att använda en lokal molnlösning som Microsofts Azure Stack kan ni använda Azure-infrastrukturen och samtidigt lagra data på egna servrar. I praktiken är det alltså fortfarande försvarbart att använda båda lösningarna, men argumenten för att driva eget datacenter suddas sakta men säkert ut till förmån för nya och bättre alternativ.

Har ni unika behov?

Har ert företag helt unika behov finns det goda grunder för båda alternativen. Förespråkare för intern IT-drift menar på det är lättare att skräddarsy en lösning om du bygger den helt från grunden. Även om det såklart stämmer är era behov ofta inte så unika som man kan tro.

Leverantörer av molntjänster kan skylta med en mängd kunder från olika branscher och alla har sina egna unika behov. Möjligheten finns ofta att plocka och välja features som du behöver i just din lösning (t.ex i Microsoft Azure), och därefter sätta samman ditt eget paket i samråd med leverantören.

Istället för att utgå från att behoven för din verksamhet är för unika, rekommenderar vi att ni hör med en eller flera IT-leverantörer för att se vad det finns för möjligheter. Ett förslag är att se den mer kostsamma lösningen med egen it-drift som en backup-lösning.

Flexibilitet

När det gäller upp- och nerskalning av lagring och IT-tjänster är det egentligen bara externa leverantörer som kan göra detta till ett rimligt pris. Av samma anledningar som att det är för dyrt med etablering av eget datacenter, är det också dyrt att utvidga det och öka kapaciteten. Ny utrustning, uppgradering av mjukvara, fler anställda, mer kontorsplats – och allt detta kommer behöva göras kontinuerligt i takt med att en verksamhet växer.

En extern leverantör kommer ha färdiga abonnemang för kunder av varierande storlek. Allt du behöver göra för att utöka kapaciteten är att ringa ett samtal, eller skicka ett mail.

Överlag ser vi att det lönar sig att outsourca er IT till en extern IT-leverantör. Interna datacenter är idag i hög grad en föråldrad lösning. Har du väldigt unika behov och kostnaden inte är en avgörande faktor, kan du givetvis överväga att både bygga båten och segla på egen hand. Men vår rekommendation är att överväga och undersöka dagens moderna alternativ först.

Tryck på knappen för att ladda ner checklistan: Så väljer du rätt IT-leverantör

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Thomas Drevenlid, Senior Sales Executive

Att överbrygga klyftan från strategi till genomförande är ofta en utmaning i projekt med tekniskt innehåll likväl som att behålla fokus på de affärsmässiga målen. Med en omfattande erfarenhet från olika delar av IT-branschen fokuserar jag på att identifiera de värden vi levererar till våra kunder. Vanligtvis går det att översätta de lösningar vi implementerar i termer som ökad produktivitet, effektivare processer samt nöjdare kunder och medarbetare.