<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
  • Kund
  • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Säkerhet

november 8, 2017
Av:

Är ert företag redo för en krissituation?

Det finns många olika typer av kriser och att vara oförberedd kan innebära dödsstöten för ett i övrigt väl fungerande företag.

Vad händer om en naturkatastrof förstör hela ert datacenter?

Det kanske inte är något som man tänker särskilt mycket på i de flesta företag. Men en krissituation kan innebära många olika saker. Och förr eller senare inträffar en oväntad händelse där ni behöver agera snabbt och kompetent.

Vad räknas som en krissituation?

Eftersom vi är ett företag som tillhandahåller IT-tjänster, ligger det nära till hands för oss att lyfta fram ett exempel där krisen orsakades av dåliga rutiner vid outsourcing av IT. När den svenska transportmyndigheten lade ut IT-tjänster på en extern partner gjordes ingen ordentlig säkerhetsprövning, vilket innebar att östeuropeiska konsulter fick tillgång till extremt känslig information, bland annat ett register över ett tusentals personer med en hemlig identitet. Chefen och styrelseordföranden för Transportstyrelsen fick lämna sina poster.

Plötslig uppsägning eller dödsfall för personer i nyckelpositioner är andra exempel på kriser. Försök till (fientligt) övertagande av företaget är ett tredje.

Listan är lång: långvarig strejk, allvarliga produktfel eller en konkurrerande produkt som helt förändrar marknaden. Fråga bara Nokia vad iPhone innebar för deras affärsmodell.

Det finns också mer extrema exempel, till exempel naturkatastrofer, terroristattentat och andra typer av attacker.

Det finns alltså många olika typer av kriser och som regel är tid är en extremt viktig faktor när man över en natt hamnar i en mycket svår situation.

Vad riskerar ni?

Listan över konsekvenser för ditt företag är nästan lika lång som listan över möjliga krisscenarier. Förlust av viktiga resurser som företagets digitala arkiv, nyckelpersoner eller material får naturligtvis stora konsekvenser. Att känslig information läcker ut kan betyda insyn i affärshemligheter, eller miljonböter när den nya dataskyddsförordningen (GDPR) träder i kraft. I exemplet från Transportstyrelsen kunde avslöjandena av dolda identiteter ha påverkat livet för de drabbade i mycket stor utsträckning.

För det mesta riskerar företaget dålig publicitet och försämrat rykte. PR, helt enkelt. Skadorna kommer dock att mångdubblas om de inte hanteras korrekt, och det gäller att agera snabbt och visa att företaget tar ansvar. Uttalanden i stil med “ingen kommentar” kan ofta tolkas som att man erkänner skuld.

För ett aktiebolag spelar det ingen roll om man faktiskt har gjort fel eller inte. Det är intrycket som är det viktiga, och verkar det som att företaget har problem är det många aktieägare som säljer snabbt. Värdet på företaget störtar och katastrofen är ett faktum.

Eftersom tid är en så otroligt faktor i den här typen av situationer gäller det att ha utarbetat en bra plan i förväg. Ni kan inte slösa bort dyrbara dagar eller veckor på att reda ut hur ni bäst ska hantera den aktuella krisen.

Lösningen ligger bland annat i att upprätta en gedigen krishanteringsplan, och tack och lov finns det många som har kompetens att göra det. I det här blogginlägg berätter vi hur man går till väga.

Och kom ihåg att visshet om att företaget har goda och säkra krishanteringsrutiner skapar förtroende hos både medarbetare och kunder. Det gör ditt företag mer motståndskraftigt vid kriser.

ladda ner gratis whitepaper

 

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Patrik Lännerberg, försäljnings och marknadschef

Patrik Lännerberg, försäljnings och marknadschef. Jag har under de senaste 20 åren arbetat med organisationsutveckling och ledarskap inom försäljning och marknadsföring. Idag ansvarar jag för TeleComputing Sveriges nyförsäljning, marknadsföring och tjänsteutveckling. Det innebär att jag arbetar med vår transformation till en position som nordens ledande molnleverantör.