<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=208844949630890&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
 • Kund
 • Kontakt
Norska sidan Engelska sidan
 Engelska sidan

Blogg

Molntjänster

november 9, 2017
Av:

Är molntjänster på väg att konkurrera ut outsourcing?

Molntjänster av olika slag strömmar över oss från alla håll och lyssnar vi på vissa röster så är de lösningen på alla våra problem.

Innebär det att outsourcing av IT-tjänster går mot sin död?

Den bedömningen gör inte jag, framförallt inte när vi pratar om mindre och medelstora företag. Däremot så pågår det en anpassning och förändring av outsourcingens innehåll till rådande marknadsförhållanden.

Att molntjänster kommer att dominera framtiden är ställt utom rimligt tvivel och det påverkar outsourcingleverantörerna i stor grad. Det kommer inte att vara ekonomiskt gångbart att sätta upp och driva datacenter i egen regi. Eftersom drakarna i branschen har så stora resurser att driva utvecklingen är det i princip omöjligt att hänga med i det snabba tempot. 

Även om många bolag, åtminstone till viss del, sitter fast i gamla lösningar är det fler och fler som arbetar efter en ”cloud first strategi”. Principen är att om en applikation eller plattform kan köras i molnet så ska den köras i molnet.

De avgörande faktorerna för ett sådant beslut bygger på en kombination av administrativa och tekniska krav.

 • Vilka regler och policys har vi att förhålla oss till?
 • Vilka krav på prestanda har vi?
 • När och hur ofta används tjänsterna?
 • Vad är de ekonomiska förutsättningarna?
 • Har vi rätt kompetens i organisationen?

En stor fördel med molntjänster är att vi inte behöver bry oss om den bakomliggande tekniken utan bara konsumerar den tjänst vi avtalat. Därmed krävs det betydligt mindre teknisk kompetens för att fatta beslut om att skaffa ett nytt system.

Det som förr i tiden var IT-projekt är numera affärsprojekt som handlas upp av verksamheten. Försäljningsavdelningen köper sitt CRM, marknadsavdelningen satsar på Marketing Automation, lönerna sköts i externa applikationer och HR ska jobba med Talent Management i molnet. Enskilda medarbetare laddar ned appar och köper tjänster lite här och var utan någon tydlig styrning. Det blir lätt lite spretigt.

Detta innebär också att IT-funktionens roll förändras, liksom rollen som IT-Servicepartner. Istället för att sköta om serverparker och datorhallar går vi mer mot att bli en sammanhållande part, en tjänsteintegratör.

Oavsett om tjänsteintegrationen sköts i egen regi eller av en extern part så är uppgiften att underlätta för verksamheten och medarbetarna och ge dem ett gränssnitt mot tekniken. Typiska funktioner som fortfarande måste hanteras är:

 • Användarsupport
 • Identiteter och informationsaccess
 • Integrationer
 • Säkerhet
 • Övervakning och felhantering
 • Regelefterlevnad

På sätt och vis har det blivit svårare att tillgodose förväntningarna när vi digitaliserar allt mer, när kunder och medarbetare alltid är online och antalet applikationer och plattformar ökar.

Stora bolag, med stora IT-resurser, kan till viss del hantera övergången genom kompetensutveckling då en migration till molnet frigör resurser som kan fokusera på nya uppgifter.

Min slutsats är att för mindre företag kan molnrevolutionen paradoxalt nog leda till att det finns än större anledning att lämna över supporten och rollen som tjänsteintegratör till en extern part. Inte minst för att ha tillgång till rätt kompetens, när den efterfrågas, och för att hänga med i den snabba utvecklingen.

Vilken slutsats har ni dragit?

Kundernas egna berättelser: Så blir vi bättre med molntjänster

Lämna en kommentar

E-postadressen publiceras inte. 

Följ oss på:

Thomas Drevenlid, Senior Sales Executive

Att överbrygga klyftan från strategi till genomförande är ofta en utmaning i projekt med tekniskt innehåll likväl som att behålla fokus på de affärsmässiga målen. Med en omfattande erfarenhet från olika delar av IT-branschen fokuserar jag på att identifiera de värden vi levererar till våra kunder. Vanligtvis går det att översätta de lösningar vi implementerar i termer som ökad produktivitet, effektivare processer samt nöjdare kunder och medarbetare.