TeleComputing Hybrid Cloud

TeleComputing Hybrid Cloud är marknadens modernaste plattform för molntjänster där du själv fritt väljer om vi skall ha totalansvaret eller endast hjälpa dig med vissa delar av din IT-drift. 

Våra tjänster är integrerade med Microsoft vilket gör att vi kan erbjuda kompletta lösningar där vissa delar produceras av vårt egna datacenter medan andra delar produceras av Microsofts molntjänst. 

Enklare IT med molntjänster

Molntjänster

Välkommen till marknadens modernaste plattform för molntjänster.

>>

Servicedesk

TeleComputing tar inte semester, blir inte sjukskriven och stänger aldrig av telefonen.

>>