Vision och värderingar

Vår vision och våra värderingar är mer än bara vackra ord i olika festtal. De utgör både vår strategi, vår inspiration och vår målsättning.


VISION:
Vår vision är, och har alltid varit, att vi skall göra IT enklare.

Genom att kontinuerligt utveckla bättre och mer användarvänliga molntjänster skall vi erbjuda företag och organisationer IT-drift som är kostnadseffektiv, flexibel och framtidsanpassad.

TeleComputing skall vara känd som specialisten inom professionell, molnbaserad IT-drift i Norden.

Våra medarbetare skall kännetecknas av våra värdeord: driv, inspiration, närhet och kvalitet. 

POLICY SUMMARY:
Delivery of IT-Services with Information Security, Quality and Environmental Sustainability in all activities and act according to legislation and contracts.

- Safeguarding confidentiality, integrity and availability of IT-services.
- Managed processes with continual improvement in order to enhance customer satisfaction and company profits.
- Manage and reduce environmental impact.

Whistleblowing
TeleComputing employees, customers, suppliers and others can use our whistleblowing process  to prevent and identify illegal and/or unethical violation of company policies/rules, national laws, regulations, or threat to public interest/national security, fraud and corruption. Any concerns shall be addressed to our company attorney. The whistleblower can, if requested, remain anonymous.

TeleComputing attorney:
Advokat Jon Schultz
Mobile: (+47) 91 70 75 00
Email: js@advokatsenteret.no
Address: PB 323, N-1301 Sandvika

VÄRDERINGAR:
TeleComputing arbetar efter fyra värdeord som finns med oss i allt vi gör.

Driv

Inom TeleComputing sätter vi ambitiösa mål. Vi vågar sätta höga krav på oss själva och på varandra. Vi vill vara bäst på allt vi gör. Vår vinnarvilja kännetecknas av laganda, prestation, uppmärksamhet och uthållighet.

Inspiration
Inom TeleComputing brinner vi för vårt arbete och bjuder på oss själva. Vi delar och sprider vår kunskap. Vi stimulerar varandra till «lite mer» och «lite bättre» – varje dag. Vårt kontinuerliga arbete för förbättring kännetecknas av att vi är lösningsorienterade och vågar tänka nytt.

Närhet

Inom TeleComputing arbetar vi nära och proaktivt med våra kunder och samarbetspartner. Vi lyssnar, förstår och ger råd. Vi har en inkluderande företagskultur som ger stark tillhörighetskänsla och ansvarskänsla. Vårt samarbete och samspel, externt och internt, kännetecknas av öppenhet, omtanke och respekt.

Kvalitet
Inom TeleComputing är vi lyhörda för förväntningar. Vi tar ansvar och levererar det vi har lovat. Vi är professionella och lönsamhetsinriktade gentemot både våra kunder och oss själva. Våra lösningar gör IT enkelt och skapar mervärde för våra kunder.