OM TELECOMPUTING

TeleComputing har i dag Europas största och mest moderna gemensamma driftplattform som är anpassad till SMB-marknaden. Vi levererar allt från kompletta IT-driftsystem till enskilda tjänster som är knutna till specifika behov som vi integrerar i kundens befintliga infrastruktur. 

Med våra tjänster får små och mellanstora företag tillgång till IT med en kvalitet och säkerhet som i normala fall endast är förbehållen stora internationella företag. TeleComputing har huvudkontor i Billingstad i Asker samt även kontor i Stockholm, Göteborg, Bryne, Stavanger och Bergen.

Företaget

"TeleComputing skall inte vara bäst på allt inom IT. Men vi skall vara bäst på det vi arbetar med vilket är centraliserad IT-drift och nätbaserad programvarudistribution om man uttrycker det i lite mer tekniska termer. Detta har vi bevisat sedan långt före millennieskiftet och vi kan idag säga att vi är den främsta fackspecialisten inom molnbaserad IT-drift för den professionella marknaden i Norden."

Urban Berlinde
VD TeleComputing Sweden AB

Vision och värderingar

Vår vision och våra värderingar är mer än bara vackra ord i olika festtal. De utgör både vår strategi, vår inspiration och vår målsättning.

>>

Koncernen

TeleComputing var först i världen med att erbjuda ASP och är idag Nordens ledande leverantör av molnbaserade IT-driftlösningar för den professionella marknaden.

>>