Bakom ridån på SF Bio skapar TeleComputing magi

Trots hemmabiotrenden har SF Bio en trogen skara besökare på de 36 biograferna, och med rätt filmer på tablån slår biljettförsäljningen fortfarande rekord. SF Bio växer och har en hög förändringstakt bakom skynket, vilket kräver en stabil IT-drift och en leverantör med väl fungerande förändrings- processer. I TeleComputing har SF Bio hittat en sann partner som sköter allt från arbetsplatstjänster till nya skräddarsydda lösningar för digital filminformation.


Netflix, TiVo och TV i molnet i all ära, men när svenskarna vill ha en riktig filmupplevelse är det fortfarande de stora biograferna som lockar. Landets största biografkedja SF Bio äger och driver biografer på 22 orter i Sverige. Företaget ingår i Nordic Cinema Group och ägs sen i april 2013 av Ratos och Bonnier. Digitalisering av allt film- och ljudmaterial är bara en av de många förändringar som skett de senaste åren. En större grad av själv- service i allt från biljettköp till information om filmer är också i antågande.

I juli 2012 gick SF Bio in i andra generationens outsourcing med TeleComputing. Förändringar både i omvärlden och i den egna verksamheten som ledde till nya behov på IT-sidan var anledningen till att man gick ut i upphandling. Fokus låg på kvalitet, driftsäkerhet och tillgänglighet, samt att få en mer snabbfotad förändringsverksamhet.

– Det var viktigt att få tillgång till standardiserade tjänster och processer grundade på en tjänstebaserad och flexibel affärsmodell. Självbetjäning var en annan viktig del för att minska kostnaderna och snabba upp hanteringen av användaradministrationen, säger Johan Rofors, IT- driftchef på SF Bio.

TeleComputing sköter SF Bios klient- och användarhantering för de 500 medarbetarna. Här ingår stationära och bärbara datorer samt tunna klienter. En av nyckelkomponenterna är Tele- Computings självserviceportal Opus samt en On Demand-lösning som innebär att kunden betalar per användare och månad.

TeleComputing bidrar också med löpande teknisk rådgivning, samt har resurser på plats hos SF Bio. Dessutom driftar TeleComputing ett antal servrar, både för applikationer och för databaser. Stödsystem och övervakningsdatorer i SF Bios projekt att digitalisera film och ljud på samtliga biografer är en annan komponent i leveransen.

– En sak som är unikt med TeleComputing är den standardiserade tjänstekatalogen med fördefinierade priser. Det ger en flexibilitet för oss som kund. Befintliga tjänster som behöver anpassas väldigt lite eller inte alls för att kunna passa i ett helt nytt sammanhang ger en minimal projektkostnad för att driftsätta lösningarna. TeleComputing har dessutom en väl fungerande förändringsprocess, säger Johan Rofors.

För medarbetarna på SF Bio betyder samarbetet med TeleComputing bland annat stabila och standardiserade arbetsplatstjänster. Ekonomiskt har samarbetet bland annat lett till förutsägbara kostnader utan överraskningar på fakturan. SF Bio har 15 personer på den egna IT-avdelningen, en slimmad och duktig beställar-organisation, som numera sköter nätverksdriften, utveckling av försäljningssystemet och Business Intelligence.

– TeleComputing fungerar som en riktig partner och inte bara som en leverantör. De har verkligen lärt känna SF Bios verksamhet och förstår våra behov, säger Johan Rofors.


Digital filminformation
Under hösten 2013 har TeleComputing skapat en internet- terminal, som nu står utplacerad i ett par av SF Bios bio- grafer. Med terminalen kan biobesökarna surfa till ett antal webbsidor för att söka information om filmer.

Istället för att som traditionen bjuder använda sig av skyltmaterial för att informera om filmerna, ville SF Bio kunna använda en snyggare lösning som dessutom är digital. Man hade tidigare gjort ett liknande projekt med TeleComputing med datorer som försatts i kioskläge. Den befintliga lösningen anpassades för att fungera på den nya hårdvaran. En projektledare från TeleComputing tog sig an utmaningen och redan efter en vecka fick SF Bio ett färdigt förslag. TeleComputing hjälpte SF Bio att montera och koppla upp lösningen på den nya biografen i Täby Centrum.

Den första testperioden pågår nu för att mäta använ-dandet och utvärdera vad som kan förbättras. Lösningen har fått ett positivt mottagande från biografbesökarna. Hela anläggningen är uppbyggd kring självservice med extra många biomater där besökarna kan köpa och hämta ut för- köpta biljetter. Testomgång två kommer att inledas under året och om allt faller väl ut är tanken att den digitala filminformationen ska rullas ut i full skala på alla SF Bios biografer i hela Sverige.