Ett effektivare Metria med outsourcad IT

När Metria skulle bolagiseras ut från Lantmäteriet under våren 2011 tappade de IT-stödet från den statliga myndigheten. Metria var därför i behov av att hitta en leverantör för att hantera den IT-drift som inte tillhörde kärnverksamheten. Efter en offentlig upphandling valdes TeleComputing som leverantör.


I maj 2011 gick Metria från att vara en division inom Lantmäteriet till att bli ett eget statligt bolag. En av utmaningarna i bolagiseringsprocessen var att hitta ett nytt IT stöd som motsvarade de krav som verksamheten i bolagsform krävde. Efter en offentlig upphandling av IT-leverantör föll valet på TeleComputing.

Under en driftsättningshelg flyttades alla anställda från Lantmäteriets IT-plattform till TeleComputing. Efter att flytten genomförts hade alla möjlighet att arbeta parallellt med Lantmäteriets klientplattform under en kortare period för att säkerställa att all data fanns med i övergången. Tack vare detta kunde anställda sätta upp den nya klientplattformen och de programvaror som behövdes i egen takt samtidigt som man kunde fortsätta leverera tjänster till kunderna innan övergången var komplett.

– Den största utmaningen var den tidspressen som vi hade för att få klart övergången av driften enligt det övergångsavtal som fanns då. Det hade varit svårt att genomföra utan en bra samarbetspartner och TeleComputing kunde effektivt lösa allt inom tidsramen, säger Johan Larsson, IT-chef på Metria.

TeleComputing ansvarar nu för driften av all grundläggande IT för Metrias kontor som exempelvis e-postsystem, fillagring inklusive backup och skrivare. I uppdraget omfattas även Service Desk för Metrias medarbetare. Outsourcingen har inneburit att Metria kunnat behålla en mindre intern IT-organisation och därmed fokusera verksamheten på mer produktionsstödjande IT.

– En stor fördel är att vi inte behöver en stor intern IT-organisation. Jag kan istället lägga min tid på att hjälpa våra affärsenheter att få det IT-stöd de behöver för att leverera i de projekt vi har mot våra kunder, säger Johan Larsson.

I outsourcingavtalet ingår även tjänsten Managed Print. I denna centraliserade tjänst har TeleComputing tagit över hanteringen av skrivare och Metria betalar endast för de utskrifter de faktiskt använder. Detta har ökat säkerheten och minskat kostnaderna med cirka 30 procent samtidigt som utskriftsvolymerna har minskat.

– Printlösningen har fungerat väldigt bra. Vi har kunnat dra ner på fasta kostnader för toner, leasingavtal och övrig service samtidigt som vi sparar på utskrifter. Eftersom varje anställd måste godkänna utskrifterna vid skrivarna har vi även höjt säkerheten vid utskrift av känslig information, säger Johan Larson, IT-chef på Metria.

Metria är ett konsultföretag inom geografisk information. Bolaget hjälper kunder att mäta, bearbeta och analysera geografisk data och fastighetsinformation.

De flesta av kunderna återfinns inom bank och försäkring, infrastruktur, skog, kris och försvar men även kommuner och annan offentlig sektor. Metria har idag cirka 300 medarbetare och är representerade på 35 orter i landet.