Rekordsnabb migrering av Infranords servrar

Förändringar inom Trafikverket gjorde att Infranord behövde se sig omefter en ny IT-leverantör. Hela IT-lösningen skulle flyttas utan driftavbrott. Dessutom var tiden knapp. Under några intensiva höstveckor migrerade TeleComputing Infranords hela IT-miljö och ansvarar nu för all drift och support.


Tidplanen var snäv. Migreringen av Infranords hela IT-lösning skulle vara klar redan till den första oktober. När folk började återvända från sina sommarsemestrar vidtog ett intensivt arbete. Ett 70-tal servrar – såväl fysiska som virtuella – migrerades till en dedikerad lösning hos TeleComputing som speglade den tidigare miljön.

– Normalt sett kan det ta upp till ett år att genomföra en sådan här flytt, säger Ali Eskandari, men i det här fallet hade vi bara drygt två månader på oss. Det var ett krav från oss att vara klara på utsatt tid och det klarade TeleComputing galant.

Infranord är ett av Sveriges största byggföretag och är inriktade mot nybyggnad och underhåll av järnvägsanläggningar. Företaget, som är statligt ägt, uppstod ur Banverket Produktion i samband med att Banverket upptogs i Trafikverket år 2010. Under de första verksamhetsåren drevs Infranords IT-miljö av Trafikverket ICT, men i samband med en omstrukturering hos myndigheten  uppstod behovet av att söka en ny leverantör. Efter en intensiv upphandlingsprocess under våren och försommaren blev det i slutet av juni klart att uppdraget att migrera och driva Infranords servrar och applikationer gått till TeleComputing.

– Det vi sökte efter var en flexibel leverantör som kunde ge oss det vi var ute efter på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hade sedan tidigare en relation med TeleComputing och visste att de gjort samma sak för andra företag, säger Ali Eskandari som är IT-chef på Infranord AB.

Bland det som flyttades fanns ett 60-tal applikationer, med 2 700 användare. Cirka 20 av applikationerna är verksamhetskritiska. Planen var att allt skulle fungera precis som tidigare, fast hos en ny leverantör. Vissa tekniska förändringar genomfördes dock under migreringen. Bland annat byttes virtualiseringsplattformen från Microsoft Hyper-V Server till VMware ESXi. Dessutom levereras tjänsterna numera under TeleComputings skalbara modell med volymbaserad prissättning.

– TeleComputings affärsmodell är tilltalande, med ett starkt fokus på volymbaserad prissättning som beräknas månad för månad. Vi riskerar inte att bli inlåsta i avtal med för höga volymer.

Migreringen var klar en vecka innan deadline, vilket medgav en mjukstart i den nya miljön och möjlighet att göra vissa mindre justeringar. Nästa steg för Infranord blir nu att fortsätta med sitt förändringsarbete i den outsourcade lösningen.

– Outsourcing är en hörnsten i vår IT-strategi, säger Ali Eskandari. Vi kommer att fortsätta att utveckla och byta ut våra system i olika omfattning och min förhoppning är att vi ska göra den resan tillsammans med TeleComputing.